Πηγή Εικόνας: ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Το πόσο των 29 εκατ. ευρώ εισέπραξε εταιρεία logistics με έδρα τη Θεσσαλονίκη από την πώληση έκτασης στον Όμιλο Βιοχάλκο, που ήταν συνέχεια της βιομηχανικής μονάδας στα Οινόφυτα Βοιωτίας στη θέση Μάδαρο. Η εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου κατέβαλε συνολικό τίμημα ύψους 30,2 εκατ ευρώ μαζί με την καταβολή των φόρων και άλλων εξόδων, για την απόκτηση αγροτεμαχίων συνολικής επιφάνειας 126.959,95 τ.μ., μετά των επ’ αυτού κτισμάτων εμπορικών αποθηκών, και γηπέδου (αγροτεμαχίου) συνολικής επιφάνειας 141.708,66 τ.μ., (β) αγροτεμαχίου επιφάνειας 2.044,71 τ.μ. (γ) αγροτεμαχίου επιφάνειας 5.404,61 τ.μ., (δ) αγροτεμαχίου επιφάνειας 5.090,85 τ.μ., και (ε) αγροτεμαχίου επιφάνειας 4.394,39 τ.μ..

Τα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν, μακροπρόθεσμα, για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του Ομίλου. Τα κεφάλαια για την αγορά της έκτασης προήλθαν από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 250.000.000. Το ομόλογο είναι διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε 250.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 εκάστη, με ετήσιο επιτόκιο 2,45%.