ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με καθυστέρηση δύο ημερών ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών  δηλώσεων διότι η ΑΑΔΕ έκανε βασικές αλλαγές στο έντυπο Ε1 το οποίο φέρνει πολλά κρίσιμα πεδία για απαλλαγές και μειώσεις φόρων. Φέτος 9 εκατ. φυσικά πρόσωπα με την ΑΑΔΕ να ανοίγει σήμερα την ηλεκτρονική πύλη και οι υπόχρεοι να έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος Ιουλίου για  την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.


Για πρώτη φορά φέτος 1 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλλουν δήλωση καθώς η διαδικασία θα γίνει αυτόματα από το σύστημα ενώ για περίπου 730.000 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους το ποσό με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα θα είναι «ραμμένο και  έτοιμο» από την ΑΑΔΕ με βάση τα έτη άσκησης της δραστηριότητας, το κόστος μισθοδοσίας και τον τζίρο και δεν θα μπορούν να παρέμβουν για να τον αλλάξουν.

Πάντως όσοι θεωρούν ότι το εισόδημα που έχει υπολογίσει η εφορία είναι υψηλότερο από το πραγματικό μπορούν να το αμφισβητήσουν υποβάλλοντας αίτημα για έλεγχο ή για αντικειμενικούς λόγους στην πλατφόρμα που θα ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Ωστόσο θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 443- 444 στο Ε1.

Οι φορολογούμενοι  που θα λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος θα γίνει σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται 31 Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2025. Στην περίπτωση που ο επιπλέον φόρος εξοφληθεί εφάπαξ χορηγείται έκπτωση 3% επί του συνολικού ποσού.

Οι νέοι κωδικοί  του Ε1.

1. Κωδικοί 045-046: Αφορούν όσους εξαιρούνται από το ελάχιστο καθαρό εισόδημα ή δικαιούνται  αναλογική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στην περίπτωση άσκησης δραστηριότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης  (π.χ. σχολικά κυλικεία).  Στον υποπίνακα του κωδικού αυτού ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει:

– Εξαίρεση για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

– Εξαίρεση για καφενεία σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων

– Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα

2. Κωδικοί 047-048: Αφορούν όσους δικαιούνται έκπτωση 50% στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.  Στον υποπίνακα των κωδικών αυτών ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω ενδείξεις:

–  Έχετε την ιδιότητα του πολύτεκνου ως γονέας ή απορφανισθέν (ορφανού) τέκνο;

– Είστε γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα;

– Είστε εκμεταλλευτής ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας μικρότερο ή ίσο του 25%

– Έχετε επαγγελματική έδρα και κύρια κατοικία σε οικισμό με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100  κατοίκων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΑΑΔΕ για την απαλλαγή ή τη μείωση κατά 50% του τεκμηρίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος η εκκαθάριση των συγκεκριμένων δηλώσεων μετά τον έλεγχο των των δικαιολογητικών,  θα ολοκληρώνεται στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.

3. Κωδικοί 405-406: Στους κωδικούς αυτούς οι επαγγελματίες θα δουν προσυμπληρωμένο το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Κλικάροντας πάνω στον κωδικό θα αναδύεται πίνακας στον οποίο θα εμφανίζονται αναλυτικά οι υπολογισμοί της Φορολογικής Διοίκησης ως προς τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος.

4. Κωδικοί 443-444:Θα πρέπει να συμπληρωθούν από όσους αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα και θα ζητήσουν τη διενέργεια  ελέγχου για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής τους για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού. Ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και να δηλώσει αναλυτικά στοιχεία για την περιουσιακή εικόνα και τις  συνθήκες διαβίωσης τόσο του ίδιου όσο και του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων.

5. Κωδικοί 445-446: Προσυμπληρωνεται από τη Φορολογική Διοίκηση το απαλλασσόμενο από το φόρο, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα  στην περίπτωση προσδιορισμού ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.

Νίκος Θεοδωρόπουλος