Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Οι πωλήσεις κατοικιών στην ανάπτυξη του Ελληνικού και η θετική πορεία των εμπορικών κέντρων και των μαρίνων συνέβαλαν ώστε η Lamda Development να παρουσιάσει για το 2023 ενοποιημένα καθαρά κέρδη 27 εκατ. έναντι ζημιών 31 εκατ. ευρώ το 2022.

Ειδικότερα ως προς το Ελληνικό και σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας ο κύριος παράγοντας της ανάκαμψης των λειτουργικών αποτελεσμάτων και της επίτευξης  κερδοφορίας EBITDA (64,8 εκατ. έναντι ζημιών 66,5 εκατ.) σε διάστημα περίπου 2,5 ετών από τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό Μ.Α.Ε. (25.06.2021), είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων (στη συντριπτική πλειοψηφία τους κατοικίες) λόγω της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και της σταδιακής εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων εκτέλεσης.

Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 31.03.2024 έχουν διαμορφωθεί σε 641 εκατ. ευρώ, ενώ τα αναβαλλόμενα έσοδα τα οποία θα αναγνωριστούν σταδιακά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την 31.12.2023 ήταν 127 εκατ.  ευρώ.

Το 2023 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) 171 εκατ. για το Ελληνικό ενώ την 31.12.2023 το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβασιοποιημένων υποχρεώσεων για κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) ανερχόταν σε περίπου 0,6 δισ. ευρώ και τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα σε 131 εκατ. (165 εκατ. την 31.12.2022).

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρήσης δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο στο Ελληνικό (εξαιρουμένου του δανεισμού για τα Ellinikon Malls), παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του Ομίλου της Lamda οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 450,6 εκατ. (έναντι 141,6 εκατ. το 2022) εκ των οποίων 313,7 εκατ. προήλθαν από το Ελληνικό, 105,4 εκατ. από την Lamda Malls και 29,9 εκατ. από τις μαρίνες.

Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών, για το 2023 διαμορφώθηκαν σε 132 εκατ. έναντι ζημίας 13 εκατ. τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα σε 454 εκατ. έναντι 516 εκατ., η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της σε 3.491 εκατ. έναντι 3.331 εκατ. και τα δάνεια σε 1.144 εκατ. έναντι 1.163 εκατ. ευρώ.

Ως προς τα εμπορικά της κέντρα (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και Designer Outlet) τα λειτουργικά κέρδη προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών (Retail EBITDA) το 2023 ήταν 81 εκατ. αυξημένα σε σχέση με το 2022 κατά 18% κάτι που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τα συνολικά μισθώματα (24% έναντι του 2022) και των εσόδων στάθμευσης (16% έναντι του 2022, λόγω της αύξησης της επισκεψιμότητας).

Την ίδια στιγμή ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των 4 εμπορικών κέντρων αυξήθηκε 18% στα 823 εκατ., ο αριθμός των επισκεπτών 17% στα 25,1 εκατ. και η μέση δαπάνη 1%.

Τα λειτουργικά κέρδη της Μαρίνας Φλοίσβου αυξήθηκαν 5% έναντι του 2022 στα 14 εκατ. ενώ της Μαρίνας Αγ. Κοσμά (Ελληνικό) 11% στα 5 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση προέρχεται κυρίως λόγω της αύξησης των ετήσιων (μόνιμων) συμβάσεων ελλιμενισμού, βάσει της νέας τιμολογιακής πολιτικής.