Της Τέτης Ηγουμενίδη

Καθαρά κέρδη από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες 116 εκατ. ευρώ είχε το 2023 η Ελλάκτωρ, με τη ρευστότητα του Ομίλου να έχει διαμορφωθεί σήμερα στα 700 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε η διοίκηση της Ελλάκτωρ χθες στους αναλυτές, με αφορμή τα αποτελέσματα της περσινής χρήσης, δεν έχει ληφθεί απόφαση για επιστροφή κεφαλαίου. Το διοικητικό συμβούλιο θα παρουσιάσει την πρότασή του στη γενική συνέλευση των μετόχων στις 31 Μαΐου.

Σημειώθηκε επίσης ότι δεν έχει ακόμα κατατεθεί πρόταση για την εξαγορά της Ηλέκτωρ. Η προαναφερόμενη θυγατρική βρίσκεται σε διαδικασία δέουσας επιμέλειας (due diligence) από την Motor Oil, του Ομίλου Βαρδινογιάννη.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ελλάκτωρ, Ευθύμιος Μπουλούτας σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, χαρακτήρισε καθοριστική χρονιά για τον Όμιλο το 2023, σημειώνοντας ότι η καθαρή και λειτουργική κερδοφορία βρέθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 ετών, λόγω της λειτουργικής αναδιάρθρωσης και της ενεργητικής διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού.

«Ο Όμιλος εστιάζει πλέον στην κερδοφόρα ανάπτυξη των Συνεχιζόμενων Δραστηριοτήτων του, με έμφαση στη δημιουργία σταθερών και προβλέψιμων ταμειακών ροών» τόνισε και υπενθύμισε: «Στη διάρκεια του 2023 υλοποιήθηκαν δύο σημαντικού ύψους συναλλαγές πώλησης, της Άκτωρ και του εμπορικού κέντρου Smart Park. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου φέτος προχωρήσαμε σε πώληση του εναπομείναντος 25% της δραστηριότητας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς την Motor Oil, γεγονότα που οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της ρευστότητας του Ομίλου που σήμερα υπερβαίνει τα 700 εκατ. ευρώ».

Ειδικότερα ως προς τα αποτελέσματα του 2023 (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) οι πωλήσεις μειώθηκαν 3% στα 387,5 εκατ., τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 242,2 εκατ. , αύξηση 46% σε σχέση με το 2022, με περιθώριο EBITDA 63% και τα Κέρδη προ Φόρων σε 143,6 εκατ., έναντι 28,8 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά οι παραχωρήσεις, ο μεγαλύτερος πλέον κλάδος της Ελλάκτωρ, είχε έσοδα 283 εκατ. έναντι 269 εκατ. αυξημένα 5,2%, κυρίως εξαιτίας της αύξησης της κυκλοφορίας σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους (9,2%) και κυρίως στην Αττική Οδό (9,5%) και EBITDA  180,2 εκατ. έναντι 151,5 εκατ. ευρώ (αύξηση 18,9%).

Κατά την περσινή οικονομική χρήση η Άκτωρ Παραχωρήσεις υπέγραψε συμβάσεις ΣΔΙΤ διάρκειας 30 ετών για δύο οδικά έργα (Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης) συμμετέχοντας σε κοινοπραξίες. Στόχος της είναι αυτόνομα ή κοινοπρακτικά να συμμετέχει σε έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,5 δισ. ευρώ.

Στις 05.02.2024 στο μεταξύ εισπράχθηκε από την εταιρεία Θερμαϊκή Οδός ποσό ύψους 85 εκατ. ως αποζημίωση της Παραχωρησιούχου, αναφορικά με την καταγγελία και διακοπή της Σύμβασης Παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης, με την Άκτωρ Παραχωρήσεις να δικαιούται το 50%.

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2023 διαμορφώθηκε σε 100,1 εκατ., έναντι 122,5 εκατ. πέρυσι, μειωμένος κατά 18,3%. Στην μείωση του κύκλου εργασιών συνετέλεσαν αφενός η ολοκλήρωση συμβατικής λειτουργίας των μονάδων Osnabruck και Καλαμάτας και αφετέρου η μείωση των τιμών ανακυκλώσιμων υλικών, που μερικώς αντισταθμίστηκαν από αυξημένες εισερχόμενες ποσότητες, από την αναθεώρηση (πληθώριση) τιμών αποδοχής αποβλήτων καθώς και από την υλοποίηση νέων έργων.

Το EBITDA του κλάδου Περιβάλλοντος για το 2023 διαμορφώθηκε σε 14,2 εκατ., έναντι 15,3 εκατ. το 2022, σημειώνοντας μείωση 7,3%.

Η Ηλέκτωρ υπέγραψε, εντός του 2023, συμβάσεις έργων κατασκευαστικού αντικειμένου συνολικού προϋπολογισμού 51,4 εκατ. (μερίδιο εταιρείας), και λειτουργικού αντικειμένου 28,6 εκατ. (πλέον 34,5 εκατ. δικαιωμάτων προαίρεσης), ενώ αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (εκκρεμεί η υπογραφή) σε συμβάσεις έργων συνολικού αντικειμένου 51,5 εκατ. (μερίδιο εταιρείας).

Στο τέλος του 2023 είχε κατασκευαστικό ανεκτέλεστο 75,1 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) και το λειτουργικό ανεκτέλεστο 36,5 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας εξαιρουμένου αντικειμένου ιδιωτικών συμβάσεων / επενδύσεων και έργων παραχώρησης / ΑΠΕ) πλέον 61,5 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) δικαιώματα προαίρεσης.

Επίσης υπέβαλε προσφορές, η ανάθεση των οποίων εκκρεμεί (εξαιρουμένων έργων που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος), για έργα συνολικού ύψους 447,8 εκατ. (μερίδιο εταιρίας) εκ των οποίων ποσό 149,5 εκατ. πλέον 55,7 εκατ. προαίρεση αφορά κατασκευαστικό αντικείμενο και 95,4 εκατ. πλέον προαίρεσης 147,1 εκατ. που αφορούν λειτουργικό αντικείμενο, για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ύδρας, Καβάλας, Κέρκυρας, Αχαΐας, και για έργα υποδομών διαχείρισης λυμάτων στους δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος καθώς και για Υπηρεσίες Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με αναθέτουσα αρχή την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.