Λιμάνι Αλεξανδρούπολης
Λιμάνι Αλεξανδρούπολης
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Γιώργος Παπακωνσταντίνου


Νέα κίνηση έγινε από το ΤΑΙΠΕΔ στο μέτωπο αξιοποίησης περιφερειακών λιμένων, καθώς προκήρυξε πρόσκληση ενδιαφέροντος για να «βρει» τεχνικό σύμβουλο που θα εκπονήσει το Master Plan, της Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και όποιες άλλες συνοδές μελέτες θα απαιτηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.. Ειδικότερα, ο σύμβουλος θα κληθεί να προσφέρει στο ΤΑΙΠΕΔ τις ακόλουθες υπηρεσίες αναφορικά με την εκπόνηση του Master Plan και της αντίστοιχης ΣΜΠΕ:

• Συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαραίτητων στοιχείων, και καταγραφή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Λιμένα.

• Διερεύνηση των λιμενικών χρήσεων (εμπορικών, ακτοπλοϊκών, αλιευτικών, τουριστικής εξυπηρετήσεως, κρουαζιερόπλοιων κλπ.), ώστε να προταθεί η τελική μορφή αναπτύξεως των λιμενικών, των χερσαίων και των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Λιμένα και η οργάνωση των λειτουργιών όλης της λιμενικής ζώνης.

• Πρόταση κάθε λειτουργίας και διαμόρφωσης που είναι δυνατόν να ενταχθεί στο σχεδιασμό του Λιμένα.

• Υποστηρικτικές μελέτες (επιτόπια επιθεώρηση και υποβρύχια επιθεώρηση).

• Προτάσεις διαμόρφωσης ελεύθερων χερσαίων χώρων λιμένα και κτιριακών απαιτήσεων, καθώς και πολεοδομική οργάνωση του χερσαίου χώρου (χρήσεις γης, όροι δόμησης, προτεινόμενες προς πολεοδομική τακτοποίηση κατασκευές, κ.λπ.).

• Οικονομική αποτίμηση του Λιμένα με οικονομικά στοιχεία.

• Χρονική εξέλιξη της ανάπτυξης του Λιμένα.

• Μελέτη εσωτερικής οδοποιίας εφόσον είναι δυνατόν να επιτευχθεί και σύνδεσης του λιμένα με το οδικό δίκτυο της περιοχής.

• Διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης του λιμένα με άλλους λιμένες, και της εξέλιξης των μεταφορικών συστημάτων της ευρύτερης περιοχής του Λιμένα.

• Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Κυκλοφοριακή Θεώρηση του Λιμένα 3.

• Υποστήριξη της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Οι καταρχήν προτεινόμενες μελέτες/υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: • Επικαιροποίηση του Master Plan • Τεχνική έκθεση υποβρύχιας επιθεώρησης • Επικαιροποίηση τοπογραφικής βυθομετρικής αποτύπωσης • Μελέτη κυματικής διαταραχής και διείσδυσης • Ακτομηχανική Μελέτη • Μελέτη κυκλοφοριακής θεώρησης • ΣΜΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη το Ταμείο και ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης είχαν εκκινήσει συνεργασία με τον όμιλο Steer, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων διεθνώς με μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση λιμένων, θαλάσσιων μεταφορών καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στην ενέργεια και την κυκλική οικονομία, ο οποίος συνδράμει το ΤΑΙΠΕΔ στην εκπόνηση Business Plan.

Επίσης, το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε, ως γνωστόν, και τον σχετικό διαγωνισμό, ύψους 24 εκατ. ευρώ, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, για την προώθηση έργων αναβάθμισης του λιμένα. Σε αυτά ξεχωρίζουν η δημιουργία του διασυνδετηρίου οδικού άξονα που θα συνδέει τον λιμένα με την Εγνατία Οδό και η εκβάθυνση του λιμένα, έτσι ώστε να προσεγγίζουν μεγαλύτερα σκάφη τη λεκάνη του, τα οποία έχουν ήδη αναδόχους τεχνικές εταιρείες.