Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Οργανική αύξηση εσόδων της τάξεως του 12,6% παρουσίασε η Coca-Cola HBC AG, σύμφωνα με την περιληπτική ενημέρωση για την πορεία των εργασιών του πρώτου τριμήνου 2024.


Το ίδιο διάστημα σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,8% σε οργανική βάση, η οποία οφείλεται στις καλές επιδόσεις των αναδυόμενων και των αναπτυσσόμενων αγορών, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση. Οι όγκοι πωλήσεων στα ανθρακούχα αναψυκτικά ήταν σταθεροί, ενώ στα ποτά ενέργειας και στον καφέ σημείωσαν ισχυρή διψήφια αύξηση (+37,3% και +34,3% αντίστοιχα).

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 10,6% σε οργανική βάση, ως αποτέλεσμα των αποτελεσματικών πρωτοβουλιών διαχείρισης της αύξησης των εσόδων κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Επίσης, σημειώθηκε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 1,0% σε δημοσιευμένη βάση, με την ισχυρή οργανική αύξηση να αντισταθμίζεται από τον αντίκτυπο των δυσμενών συναλλαγματικών διαφορών μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου στη Νιγηρία και την Αίγυπτο.

Συνεχίστηκε η βελτίωση του μεριδίου αγοράς σε αξία, κατόπιν των ισχυρών επιδόσεων του 2023, με αύξηση κατά 120 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά και 70 μονάδες βάσης στα ανθρακούχα αναψυκτικά.

Η Coca-Cola HBC AG παρουσίασε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση σε όλες τις αγορές, με ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στις αναδυόμενες αγορές. Στις αναπτυγμένες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,1% σε οργανική βάση, λόγω της ανάπτυξης των εσόδων ανά κιβώτιο, με τη μεταβολή στους όγκους πωλήσεων να έχει επηρεαστεί από τις ισχυρές επιδόσεις της συγκριτικής περιόδου. Στις αναπτυσσόμενες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,5% σε οργανική βάση, με ενθαρρυντική βελτίωση στους όγκους πωλήσεων μετά από ένα απαιτητικό2023. Στις αναδυόμενες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,0% σε οργανική βάση, λόγω της αύξησης των εσόδων ανά κιβώτιο, ενώ επίσης καταγράφηκαν ανθεκτικές επιδόσεις στους όγκους πωλήσεων παρά τις επιπτώσεις από το μακροοικονομικό περιβάλλον και τις αρνητικές συναλλαγματικές μεταβολές.

Η Coca-Cola HBC AG συνέχισε την επένδυση στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης και τις εξειδικευμένες δυνατότητές της. Συγκεκριμένα:

-Το μείγμα συσκευασιών ατομικής κατανάλωσης στα ανθρακούχα αναψυκτικά αυξήθηκε κατά 230 μονάδες βάσης, χάρη στις πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων.

-Το Monster Energy Green Zero Sugar κυκλοφόρησε σε 16 αγορές, υποστηρίζοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη του Monster.

-Η αύξηση στον καφέ οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση τωνpremium σημείων πώλησης εκτός σπιτιού.

-Η διανομή της Finlandia Vodka επεκτάθηκε σε 17 επιπλέον αγορές.

-Ανακοινώθηκε η συμφωνία εξαγοράς της BDS Vending στην Ιρλανδία, ενισχύοντας τις δυνατότητες στον τομέα των αυτόματων μηχανών πώλησης και τις ικανότητες στρατηγικού σχεδιασμού της εμπορικής προσέγγισης ανά κανάλι διανομής.

Ο Zoran Bogdanovic, διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Κάναμε ένα δυνατό ξεκίνημα στη χρονιά, σημειώνοντας συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς τη στρατηγική μας στα προϊόντα 24/7 κατανάλωσης. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12,6% σε οργανική βάση χάρη στις κατηγορίες στρατηγικής μας προτεραιότητας, δηλαδή εκείνες των ανθρακούχων αναψυκτικών, των ποτών ενέργειας και του καφέ. Επίσης, είμαστε ικανοποιημένοι από την ανακοίνωση ενός ακόμη τριμήνου αύξησης του όγκου πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς. Κατά την περίοδο αυτή, χρησιμοποιώντας δεδομένα, πληροφορίες και αναλύσεις, επιταχύναμε την επένδυση στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης καθώς και στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, με αρκετές κυκλοφορίες νέων σημάτων και στοχευμένες πρωτοβουλίες στις αγορές μας. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζουμε τη συνέχιση της ισχυρής υλοποίησης της στρατηγικής μας στην αγορά, σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας. Αν και αναγνωρίζουμε τις ευρύτερες μακροοικονομικές συνθήκες, έχουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητα μας να επιτύχουμε τις επιχειρηματικές προοπτικές μας για τη χρονιά,καθώς και στην επίτευξη περαιτέρω προόδου σε σχέση με τους μεσοπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης που έχουμε θέσει».