Ο ΕΔΟΕΑΠ με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει τη δυνατότητα για την οικονομική στήριξη των Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, έντυπων και ηλεκτρονικών, μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης, βάσει της ΚΥΑ Ε/2018/10.5.2024.


Η χρηματοδότηση αφορά στις ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης των εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, περιοδικού Τύπου και των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού Τύπου.

Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, τα ΜΜΕ θα πρέπει να καταθέσουν στις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ έως και την Παρασκευή 24 Μαΐου τη σχετική αίτηση συμμετοχής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για την εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών για το οικονομικό έτος 2022.