Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Με διαγωνισμούς για την προμήθεια οχημάτων, εναέριων μέσων, κινητών μονάδων και εξοπλισμού που αθροιστικά ήδη προσεγγίζουν το 1 δις ευρώ επιχειρεί το ΤΑΙΠΕΔ, για λογαριασμό της κυβέρνησης και ειδικότερα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να ενισχύσει τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας. Είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό κράτος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», προμηθεύεται μαζικά βαρύ εξοπλισμό για την θωράκιση του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας με ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες. Ήδη το ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει να ωριμάσει και να διενεργήσει συνολικά 21 διαγωνισμούς προϋπολογισμού 978 εκατ. ευρώ. Έχουν συμβασιοποιηθεί έργα αξίας 117 εκατ. ευρώ, 13 διαγωνισμοί έχουν δημοσιευτεί ή/και είναι σε διαδικασία αξιολόγησης ή κατακύρωσης, δύο έχουν υπογραφεί συμβάσεις με τους αναδόχους και ένα έργο είναι σε φάση ωρίμανσης.

Ειδικότερα, είναι συμβασιοποιημένα έργα συνολικού ύψους 117 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στις δράσεις ξεχωρίζουν η προμήθεια 3 ελικοπτέρων μεσαίου μεγέθους αλλά και 3 αεροσκαφών ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, παρακολούθησης και καταγραφή δεδομένων (Air-Surveillance), η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός 2 ελικοπτέρων Super Puma, η προμήθεια 13 Κινητών Κέντρων Ελέγχου για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, όπως και 28 πυροσβεστικών και 7 βυτιοφόρων.

Σε φάση συμβασιοποίησης βρίσκονται δύο έργα 15 εκατ. ευρώ, που αφοράν στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 2 ελικοπτέρων Super Puma, όπως και στην προμήθεια πτυσσόμενων γεφυρών (τύπου Bailey) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Σε ωρίμανση είναι η δράση «Νοσοκομεία πεδίου για τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές», ύψους 16,4 εκατ. ευρώ (προϋπολογισμός υπό διαμόρφωση).

Σε φάση αξιολόγησης είναι διαγωνισμοί συνολικού ύψους 460 εκατ. ευρώ που αφορούν, μεταξύ άλλων, σε προμήθεια 25 αμφίβιων μονοκινητήριων αεροσκαφών πυρόσβεσης για τα νησιωτικά συμπλέγματα, αγορά μηχανών πυρόσβεσης για το Πυροσβεστικό Σώμα, σε αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό 7 αεροσκαφών CANADAIR CL 415, σε συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για 22 αρχαιολογικούς χώρους και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Η «ατζέντα» περιλαμβάνει και την 97 Drones, την αγορά μηχανών πυρόσβεσης και οχημάτων απόκρισης για το Πυροσβεστικό Σώμα και την ΓΓΠΠ, τις κάψουλες απομόνωσης για τη μεταφορά ασθενών,

Επίσης, είναι δημοσιευμένοι διαγωνισμοί συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, πρόκειται για την προμήθεια 10 ελικοπτέρων βαρέως τύπου, μηχανολογικού εξοπλισμού για την άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αλλά και ειδικών οχημάτων περιπολίας για την ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα, όπως και εξοπλισμό για την προσωρινή διαμονή πληθυσμού, μετά την εκδήλωση φυσικών καταστροφών.

 

================

 

 

ΤΕΡΝΑ – ΑΚΤΩΡ: Πώς θα χρηματοδοτηθούν έργα ύδρευσης/άρδευσης 255 εκατ. ευρώ σε Δυτική Ελλάδα και Λέσβο

 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Μπορεί να «έχασαν το τρένο», δηλαδή τη χρηματοδότηση, του Ταμείου Ανάκαμψης, ωστόσο, όπως και αναμένονταν, δύο μεγάλα έργα ύδρευσης και άρδευσης, σε Πρέβεζα – Άρτα – Λευκάδα και Λέσβο αντίστοιχα, αρχικού αθροιστικού προϋπολογισμού περίπου 255 εκατ. ευρώ, «κλείδωσαν» πόρους από τα κονδύλια των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και του ΕΠΑ (Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης) για την προγραμματική περίοδο 2021-2025.

Πρόκειται για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – AΡΤΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ (όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) αλλά και την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΣΙΚΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ», με προσωρινό ανάδοχο την ΑΚΤΩΡ (όμιλος Intrakat). Για το μεν έργο στη Δυτική Ελλάδα η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται ανέρχεται σε 141,68 εκατ. ευρώ, για το δε στη Λέσβο σε 113,16 εκατ. ευρώ.

Ύδρευση Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας

Το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας αφορούσε στην κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς πόσιμου νερού με σκοπό την αντικατάσταση του σημερινού υδραγωγείου για την εξυπηρέτηση περιοχών στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας. Το προς κατασκευή νέο δίκτυο μεταφοράς νερού ύδρευσης διαχωρίζεται στα εξής επί μέρους τμήματα:

· Έργα υδροληψίας και κεφαλής, το οποίο αφορά στη διάταξη για τη συλλογή των υδάτων από τις πηγές Αγ. Γεωργίου και τη διοχέτευσή τους στα έργα μεταφοράς και διανομής.

· Περιλαμβάνονται τα έργα σύνδεσης με τις υφιστάμενες δεξαμενές υδροληψίας και ο νέος θάλαμος υδροληψίας από την έξοδο του οποίου ξεκινά ο νέος αγωγός μεταφοράς Μ.

· Αγωγός μεταφοράς προς Λευκάδα (Αγωγός Μ), συνολικού μήκους 87.903,25 μ.

· Αγωγός Άρτας (Αγωγός Α), συνολικού μήκους 10.509,05μ.

· Αγωγός προς νέα δεξαμενή Σμυρτούλας Πρεβεζας (Αγωγός Σ), συνολικού μήκους 608,65 μ., για την τροφοδοσία της νέας δεξαμενής Σμυρτούλας.

· Αγωγός προς υφιστάμενο αντλιοστάσιο Λυγιάς (Αγωγός Λ), συνολικού μήκους 1.389μ.

· Αγωγός προς νέα δεξαμενή στη θέση Φρύνι (Αγωγός Φ), συνολικού μήκους 3.252,77 μ.

· Έργα ταμίευσης, τα οποία αφορούν στην κατασκευή δύο νέων δεξαμενών για την αποθήκευση και διανομή του νερού. Η μία δεξαμενή προβλέπεται να γίνει κοντά στον οικισμό της Νικόπολης στην περιοχή της Σμυρτούλας Πρέβεζας (χωρητικότητας 4.000m3) και η άλλη δεξαμενή στη θέση Φρύνι Ν. Λευκάδας (χωρητικότητας 1.200m3)

· Νέο Αντλιοστάσιο Αγ. Νικολάου ν. Λευκάδας.

Προβλέπονταν επίσης, μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Τηλεμετρίας – Τηλελέγχου Διαρροών το οποίο εκτός από την εποπτεία – έλεγχο του όλου συστήματος θα δώσει την δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού και καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία και συντήρηση του έργου για 36 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης.

Κατασκευή του φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο

Το αντικείμενο του έργου αφορούσε στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης με πόσιμο νερό της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγ. Παρασκευής της νήσου Λέσβου, από το φράγμα Τσικνιά. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται επίσης και η λειτουργία & συντήρηση του έργου για 24 μήνες μετά τη βεβαίωση περαίωσης. Το κύριο φυσικό αντικείμενο του αναδόχου της σύμβασης αφορά στην ολοκλήρωση ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου συστήματος υδροδότησης με 24.000m3 /ημ. πόσιμο νερό (στο 1ο στάδιο ανάπτυξης των έργων) της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγ. Παρασκευής της νήσου Λέσβου, από το φράγμα Τσικνιά. Ειδικότερα, το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά στην κατασκευή:

· του φράγματος Τσικνιά μαζί με τον Η/Μ εξοπλισμό και της παρακολούθησης της 1ης πλήρωσης με προσωπικό κατάλληλης σχετικής εμπειρίας,

· της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) του ταμιευτήρα του φράγματος Τσικνιά, έργα ΠΜ και ΗΜ & της δοκιμαστικής λειτουργίας και θέσης σε αποδοτική λειτουργία της ΕΕΝ,

· του κτιρίου του κεντρικού αντλιοστασίου με τον Η/Μ εξοπλισμό άντλησης έως τις δεξαμενές Αγ. Παρασκευής (νέα υφιστάμενη), Καλλονής (νέα) και δεξαμενή φόρτισης ΔΦ1 προς τη δεξαμενή Γυαλί (νέα),

· των δεξαμενών Καλλονής (500m3) και νέας δεξαμενής 3000 m3 στη θέση Γυαλί,

· της δεξαμενής φόρτισης ΔΦ1 (300 m3) Και ΦΔΕ1 (100 m3) ανάντη σήραγγας υδραγωγείου,

· των αγωγών υδραγωγείου: 6.1) Κεντρικού Αντλιοστασίου – νέας υφιστάμενης δεξαμενής Αγ. Παρασκευής, 6.2) Κεντρικού Αντλιοστασίου – νέας δεξαμενής Καλλονής, 6.3) Κεντρικού Αντλιοστασίου – νέας δεξαμενής στη θέση Γυαλί 6.4) Νέας δεξαμενής Γυαλί – Πόλη της Μυτιλήνης, περιλαμβανομένης της σήραγγας μήκους 3.875 m και του Φρεατίου Διακοπής και Ελέγχου (ΦΔΕ1),

· του Κέντρου Παρακολούθησης και Ελέγχου της λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού και τηλεχειρισμού του Η/Μ εξοπλισμού του συνόλου των έργων.