Της Τέτης Ηγουμενίδη

Περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών του την επόμενη περίοδο, λόγω της σταδιακής ενσωμάτωσης διαφόρων έργων του χαρτοφυλακίου που ολοκληρώνονται (Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, έναρξη παραχώρησης Εγνατίας Οδού και Αττικής Οδού) καθώς και της συνεισφοράς του αιολικού πάρκου στον Καφηρέα για το σύνολο του 12μήνου αναμένει ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα.

Αντίστοιχα, όπως σημειώνει η διοίκηση με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του 2023, αναμένεται και η μεγέθυνση του ισολογισμού του Ομίλου από την ενσωμάτωση των νέων έργων, ενώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (επόμενη 5ετία) και υπολογίζοντας μόνο τις συμβάσεις έχει ήδη αναλάβει έως αυτή την στιγμή, αναμένεται διπλασιασμός των χρηματοοικονομικών μεγεθών του.

Το 2023 η ΓΕΚ Τέρνα είχε κέρδη μετά από φόρους 147,8 εκατ. έναντι 136,5 εκατ., η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) διαμορφώθηκε σε 585,5 εκατ. έναντι 661,8 εκατ. με το περιθώριο να παραμένει σταθερό στο 16,7%, τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) σε 393,2 εκατ. έναντι 415,8 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων σε 268,5 εκατ. έναντι 243,3 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα το 2023 διαμορφώθηκαν σε 3.499,2 εκατ. έναντι 3.938,3 εκατ. την περίοδο του 2022. Η μείωση αποδίδεται στα μειωμένα έσοδα στο τομέα ενέργειας.

Αντίθετα τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα 1.413,3 εκατ. έναντι 1.024,2 εκατ. και των παραχωρήσεων στα 227,5 εκατ. έναντι 202 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο στο τέλος του 2023, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων και των έργων που αφορούν ίδιες επενδύσεις, ανήλθε σε 5,3 δισ. ευρώ.  Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων ανερχόταν σε 3,4 δισ., ενώ έκτοτε ο Όμιλος έχει συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους 1,9 δισ. που έχει εξασφαλίσει. Επί του συνολικού ανεκτέλεστου πάνω από 70% αφορά σε ιδιωτικά έργα (ίδιες επενδύσεις και έργα για τρίτους), ενώ το 55% αφορά σε έργα ιδίων επενδύσεων.

Σε συνέχεια της αύξησης του ανεκτέλεστου, η ΓΕΚ Τέρνα σημείωσε το 2023 νέο ετήσιο υψηλό στον τομέα της κατασκευής, έχοντας καταφέρει να υπερδιπλασιάσει τα έσοδα της, εντός των τελευταίων 2 ετών, ενδεικτικό, όπως σημειώνεται από τη διοίκηση, της ικανότητας της να αναλαμβάνει και να εκτελεί τα μεγαλύτερα έργα υποδομών στη χώρα.

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 1.960,9 εκατ. έναντι 2.897,3 εκατ. την περσινή περίοδο κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.

Για το 2023 ο Όμιλος σημείωσε καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 235 εκατ. έναντι 244 εκατ. , ενώ οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 184,2 εκατ., έναντι 291,5 εκατ. και σχεδόν το σύνολο του ποσού, έχει δαπανηθεί στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1.310,6 εκατ. την 31.12.2023 (μην περιλαμβανομένων δεσμευμένων καταθέσεων ύψους 146,1 εκατ.) έναντι 1.491,7 την 31.12.2022.

Το σύνολο του Καθαρού Χρέους με αναγωγή στην μητρική μετά των δεσμευμένων καταθέσεων στις 31.12.2023 διαμορφώθηκε σε 409,0 εκατ., ενώ το Καθαρό Χρέος χωρίς αναγωγή (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των project finance facilities) διαμορφώνεται στα 1.196,6 εκατ. Ο συντελεστής Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος/Προσαρμοσμένο EBITDA για τον Όμιλο στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε σε 2.7x έναντι 2.1x κατά το τέλος του 2022.

Σύμφωνα επίσης με τα όσα ανακοίνωσε η ΓΕΚ Τέρνα στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων του 2023, σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα και Κεντρική Οδός) κατά το 2023 αυξήθηκαν σε σχέση με την περασμένη χρονιά αποτυπώνοντας την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, αλλά και τις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες.

Επίσης, έχουν πλέον τεθεί σε λειτουργία και οι τρεις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων του έργου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων έργων όπως το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι όπου η πρόοδος των εργασιών ξεπερνάει το 30% και αναμένεται να φτάσει το 50% μέχρι το τέλος του έτους.

Αναφορικά με το έργο του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος στο Ελληνικό στο τέλος του 2023 ξεκίνησαν οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες.

Σε σχέση με την Εγνατία Οδό, υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης το πρώτο τρίμηνο του 2024 και αναμένεται η ολοκλήρωση την διαδικασιών από την πολιτεία για την παραλαβή του έργου εντός του τρέχοντος έτους.

Ακόμα, εντός του 2023 υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία για 30 έτη του οδικού άξονα Χερσόνησος – Νεάπολη (έργο ΣΔΙΤ), όπου η ΓΕΚ Τέρνα συμμετέχει με ποσοστό 55%, ενώ υπογράφηκε και η σύμβαση υπο-παραχώρησης για την αξιοποίηση του λιμένα «Φίλιππος Β» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ Α.Ε.) για 40 έτη, με την ΓΕΚ Τέρνα να συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό 35%.

Όσον αφορά στην παραχώρηση της Αττικής Οδού (ο Όμιλος ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για χρονικό διάστημα 25 ετών) προχωρά η προετοιμασία για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης εντός του 2024 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού.

Αρχές του 2024, ο Όμιλος αναδείχθηκε προτιμητέος παραχωρησιούχος για το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά του Βόρεια Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) για 35 έτη, με τις διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή αυξημένη 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.