Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Γιώργος Παπακωνσταντίνου


Μέσα στο προσεχές διάστημα, ενδεχομένως εντός του καλοκαιριού, αναμένεται να ολοκληρωθεί, πάντα εκτός απροόπτου, η αναχρηματοδότηση – αναδιάρθρωση ομολογιακών δανείων του Έργου Παραχώρησης της εταιρείας «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» (οδική σύμβαση παραχώρησης Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός – Κλειδί). Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, με απλά λόγια, θα «ανάψει πράσινο φως» για μια «άτυπη» επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους της παραχωρησιούχου κοινοπραξίας, εκτιμώμενου ύψους περίπου 240 – 250 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω σύμβαση παραχώρησης, που λήγει το 2038, συμμετέχουν η Hochtief με 38,89%, η ΑΒΑΞ με 23,61%, η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ) με 22,22% και η γαλλική Vinci Concessions με 15,28%. Το ποσό αυτό αφορά στην «κάλυψη», από πλευράς των 4 μετόχων, της έκδοσης (παλιότερα) ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης από την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», το οποίο πλέον θα «μπει» στην ευρύτερη αναχρηματοδότηση – αναδιάρθρωση δανεισμού την εταιρείας και θα αναληφθεί από τους δανειστές.

Ετσι, θα γυρίσει «ατύπως» στους μετόχους, αν και τουλάχιστον για τις ελληνικές εταιρείες εκτιμάται ότι θα κατευθυνθεί στη μείωση δανεισμού και όχι άμεσα στα ταμεία τους. Ωστόσο, και πάλι προφανώς θα βελτιώσει την χρηματοοικονομική τους εικόνα κατά περίπου 50 – 55 εκατ. ευρώ (για κάθε μία εταιρεία), αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής τους. Όσο ωριμάζει η παραχώρηση και βελτιώνεται η κεφαλαιακή της διάρθρωση λόγω της συσσώρευσης κερδών και της σταδιακής αποπληρωμής του κύριου τραπεζικού δανεισμού, ο παραχωρησιούχος μπορεί να αποπληρώσει το Δάνειο των Μετόχων και να στραφεί σε νέο τραπεζικό δανεισμό, κάνοντας ουσιαστικά αναχρηματοδότηση του δανεισμού του. Στη διαδικασία προφανώς συμμετέχει, πέραν των τραπεζών, και το Δημόσιο, που έχει σπεύσει με τη συνδρομή εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου να εξετάσει κατά πόσο διασφαλίζονται τα συμφέροντά του. Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φέρεται να έχει συναινέσει.

Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. συστάθηκε με αποκλειστικό αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο ως Εταιρεία Παραχώρησης. Η Σύμβαση Παραχώρησης υπογράφηκε στις 28 Ιουνίου 2007 με το Ελληνικό Δημόσιο για την «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση» του Αυτοκινητοδρόμου Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός – Κλειδί» και κυρώθηκε με τον Νόμο Ν. 3605/08.08.2007. Η Έναρξη Παραχώρησης έλαβε χώρα την 5η Μαρτίου 2008 και δύο εβδομάδες αργότερα, στις 20 Μαρτίου 2008 το Έργο παραδόθηκε στην ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. οπότε  και ξεκίνησε η διαχείριση της λειτουργίας του Αυτοκινητοδρόμου Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός – Κλειδί. Μετά την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων, την 28.11.2013 ο Παραχωρησιούχος και το Ελληνικό Δημόσιο υπέγραψαν τη Συμφωνία Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης (C3A) η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α’ 269/11.12.2013). Ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Τροποποίησης ορίστηκε η 17.12.2013. Η διάρκεια της Παραχώρησης είναι 30 χρόνια από την ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης. Με το πέρας της Περιόδου Παραχώρησης, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει τον αυτοκινητόδρομο στο Δημόσιο σε πλήρη λειτουργία.