Γιώργος Παπακωνσταντίνου


Αναβλήθηκε, όπως τουλάχιστον αναφέρουν πληροφορίες της αγοράς, η εκδίκαση των προσφυγών που έχουν καταθέσει οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για τις παρακάμψεις του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) την προηγούμεννη εβδομάδα, με την υπόθεση να μεταφέρεται για τον προσεχή Νοέμβριο. Οι προσφυγές που έχουν καταθέσει οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου Κρήτης είναι επί των όρων της Περιβαλλοντικής Μελέτης και ειδικότερα επί των παρακάμψεων των οδικών τμημάτων του ΒΟΑΚ που ανήκουν στη σύμβαση παραχώρησης, δηλαδή στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, μήκους 157 χλμ., τα οποία περνούν από τα όρια των δήμων. Μάλιστα, οι τοπικοί Δήμοι φέρονται να αιτούνται και υπογειοποίησης του οδικού άξονα στα επίμαχα τμήματα.

Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί ερωτηματικά για το κατά πόσο θα επιτευχθούν τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης που χρηματοδοτεί με ποσό περίπου 200 εκατ. ευρώ αυτό το τμήμα του ΒΟΑΚ (καθώς και άλλα «κομμάτια» του). Ωστόσο, όπως αναφέρουν άλλες πληροφορίες, δεν επηρεάζεται η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης ανάμεσα στο Δημόσιο – Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον προσωρινό ανάδοχο, δηλαδή τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έχει επικρατήσει στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία έναντι των ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΑΒΑΞ –EGIS – MERIDIAM. Βέβαια, αν το ΣτΕ «δικαιώσει» του Δήμους και επιβάλει αλλαγές, επόμενο είναι να μεταβληθεί το κατασκευαστικό αντικείμενο αλλά και το οικονομικό καθώς θα χρειαστούν επιπλέον πόροι για τις παρεμβάσεις.

Το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο του ΒΟΑΚ είναι μήκους 157,5 χλμ. (με δύο ΛΕΑ, πλήθος ανισόπεδων κόμβων και σηράγγων). Το κράτος θα παρεμβαίνει δίνοντας επιπλέον ποσό πάνω στην τιμή του (ηλεκτρονικού) διοδίου, δηλαδή σαν επιδότηση στο ποσό που θα πληρώνει ο χρήστης – οδηγός.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών έγινε στα τέλη Ιανουαρίου και έδειξε ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέβαλε την καλύτερη οικονομική προσφορά. Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας ήταν καταρχάς η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων οικονομικών προσφορών, την έκδοση του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί του πρακτικού. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η διαδικασία οριστικοποίησης των συμβατικών εγγράφων, η ανάδειξη οριστικού αναδόχου, ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας και η έγκριση της σύμβασης παραχώρησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και κατόπιν (μεταξύ άλλων) η υπογραφή της σύμβασης και η κύρωσή της από τη Βουλή. Στη συνέχεια, με την έναρξη της παραχώρησης, θα ξεκινήσει η περίοδος της μελέτης του έργου κι ακολούθως, όταν οριστικοποιηθούν οι μελέτες και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις ώστε να καταστεί διαθέσιμος ο χώρος εκτέλεσης του έργου, θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής. Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος της παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων έως πέντε έτη (έως 60 μήνες) είναι η περίοδος μελετών – κατασκευών.

Tο κατασκευαστικό κόστος του έργου υπολογίζεται σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, βάσει της προσφοράς που έδωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η αιτούμενη κατά την περίοδο μελετών – κατασκευών χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου ανέρχεται στα 693 εκατ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές), ενώ η επιδότηση κατά την περίοδο λειτουργίας (δικαίωμα απόληψης σκιώδους διοδίου) αντιστοιχεί σε ποσοστό 64,62% επί των επιβαλλόμενων στους χρήστες διοδίων τελών. Αυτά τα δύο αποτελούσαν και τις δύο κρίσιμες παραμέτρους των προσφορών που θα καλούνταν να υποβάλουν οι επενδυτές.