κιλκίς_ [eidisis.gr]
κιλκίς_ [eidisis.gr]

Πρόταση -μελέτη του Δήμου και του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς για ένταξη στο ΕΤΠΑ με προϋπολογισμό 1.849.416 ευρώ.

Με σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου κέντρου λιανικής πώλησης, ώστε η πόλη αλλά και η περιφέρεια του Κιλκίς να εξυπηρετούνται με τρόπο που θα ενισχύεται η ζωτικότητα, η βιωσιμότητα και η ελκυστικότητα του κέντρου της πόλης του Κιλκίς ο Δήμος Κιλκίς σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κιλκίς και τη σύμφωνη συμμετοχή 195 επιχειρήσεων, προχωρά στη δημιουργία δομής Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου.

Ο Δήμος και ο Εμπορικός Σύλλογος έχουν προβεί στη σύνταξη των απαραίτητων μελετών, με τη βοήθεια ενός εξωτερικού σύμβουλου, ειδικού σε θέματα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού χώρων, καθώς στην υιοθέτηση «έξυπνων μέτρων, για έξυπνες πόλεις».

Η πρόταση υποβλήθηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Κιλκίς , στις 30-11-2018, μετά από παράταση που δόθηκε στην αρχική πρόσκληση του έργου για ένταξη στην πρόσκληση που ανήρτησε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ/ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό Δράσης 50.000.000,00 ευρώ.

Η εν λόγω  πρόταση έχει τα ακόλουθα οικονομικά χαρακτηριστικά:

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 1.849.416 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 1.849.416 €
Έναρξη 17/09/2018
Λήξη 31/05/2022

Στις 17-05-2019 σύμφωνα με το Α.Π.3270/1077/Α3 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», ο Δήμος Κιλκίς είναι ένας από τους 56 Δήμους που εντάχθηκε στον προσωρινό πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων

Η υλοποίησή της θα δημιουργήσει το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Κιλκίς» (Kilkis-Open Mall), με χρηματοδότηση 100% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα Καινοτομία».

Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσα από συνολικά 8 υποέργα και θα αφορά σε στοχευμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης της λειτουργικότητας και αισθητικής τμήματος της εμπορικής περιοχής της πόλης του Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς, στο ιστορικό, διοικητικό και οικονομικό κέντρο της πόλης, καθώς και παρεμβάσεων στην οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Η περιοχή παρέμβασης έχει επιλεγεί με κριτήρια που ανταποκρίνονται στην παραπάνω πρόσκληση και εσωκλείεται από τις οδούς Θεσσαλονίκης, Τσιρογιάννη, 21ης Ιουνίου και Ελ. Βενιζέλου και περιλαμβάνει μια έκταση περίπου 52.400 τ.μ. Αναλυτικότερα η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τμήματα των οδών: Βενιζέλου, Χαρίτωνος, Λέκκα, Θεσσαλονίκης, Καπέτα, Καλούδη, 21ης Ιουνίου, Παναγιώτου, Πολυτεχνείου, Παπαθεοφίλου, Τσιρογιάννη, Μοσκώφ και Β. Ρώτα.

Πιο αναλυτικά οι παρεμβάσεις θα κινηθούν σε δύο βασικούς άξονες με χρονικό ορίζοντα 36 μηνών:

Α) κατηγορίες ενεργειών που υλοποιεί ο Δήμος Κιλκίς και που αφορούν: Την αναβάθμιση του δημοσίου χώρου μέσω της ανακατασκευής πεζοδρομίων, τη χωροθέτηση και επιλογή σύγχρονου αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, στοιχεία πρασίνου) και την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας (παροχή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi), «έξυπνη» διαχείριση οδοφωτισμού, τηλεχειρισμo δημοσίων υποδομών και δικτύων (πλατφόρμα «έξυπνης» πόλης), Περιβαλλοντική διαχείριση, «έξυπνη» πρόσβαση σε πεζοδρόμους, «έξυπνη» στάθμευση σε χώρους στάθμευσης εκτός οδού και έξυπνη πληροφόρησης τύπου INFOKIOSK), που ως στόχο θα έχουν να μετασχηματίσουν την εμπορική περιοχή της πόλης σε ένα Έξυπνο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Smart City Open Mall).

Β) κατηγορίες ενεργειών που υλοποιεί ο Εμπορικός Σύλλογος Κιλκίς και που αφορούν: Την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής, μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων στις όψεις 195 εμπορικών και λοιπών επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την αναβάθμιση και αισθητική ενοποίηση των ωφελούμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης και συνίσταται βασικά στο σχεδιασμό ενιαίας ταυτότητας και συνολικού χαρακτήρα της εξωτερικής αισθητικής της «αγοράς» και του δημόσιου αστικού χώρου.

Επίσης, δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής περιοχής μέσα από μία σειρά ενεργειών όπως, τη δημιουργία δικτυακού τόπου και λογότυπου, ημερολογίου μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προωθητικών ενεργειών και ενεργειών διασφάλισης συμμετοχής και συνεργασίας της κοινότητας.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Κιλκίς και το eidisis.gr και στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας» και αναδημοσιεύεται στο economix.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας περιεχομένου των δύο ΜΜΕ]