Πηγή Εικόνας: ΟΣΕΘ / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξεκινάει σύντομα η αναδιαμόρφωση της περιοχής γύρω από τον σταθμό «Νέα Ελβετία» του βασικού έργου του μετρό Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρίσκεται σε τμήμα της οδού Μιχαήλ Ψελλού που σήμερα είναι αδιάνοικτο. Καθώς ο σταθμός αυτός στερείται προσβασιμότητας από πεζούς και οχήματα, για να καταστεί δυνατή η λειτουργία του θα πρέπει να υλοποιηθούν συνοδά έργα διαμόρφωσης της γύρω περιοχής. Επιπλέον προβλέπεται η δημιουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων μετεπιβίβασης του επιβατικού κοινού προκειμένου να καταστεί εφικτή η σύνδεση του Μετρό με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και η οδική διασύνδεση των εγκαταστάσεων αυτών με την γύρω περιοχή.

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε, στην τελευταία της συνεδρίαση, το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης και την σύναψή της μεταξύ της Ελληνικό Μετρό Μονοπρόσωπη ΑΕ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο τα συνοδά υποστηρικτικά έργα του Σταθμού Νέας Ελβετίας του -μετρό Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 10,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας που εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή, «η αρμοδιότητα της κατασκευής των εν λόγω εγκαταστάσεων ανήκει στην Ελληνικό Μετρό, η οποία θα προβεί στην κατασκευή ενός σύγχρονου Σταθμού Μετεπιβίβασης (Σ.Μ.) αστικών λεωφορείων, ταξί και μέσων ιδιωτικής μετακίνησης, με όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τα αναγκαία συστήματα, καθώς και στην εξασφάλιση πρόσβασης σε αυτόν. Επίσης θα προβεί στην ανέγερση ισόγειου κτιρίου στον ευρύτερο χώρο του Σταθμού Μετεπιβίβασης που προορίζεται για την υποχρεωτική ανάπαυση των οδηγών των αστικών λεωφορείων κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας και επιπλέον χώρων για το control room και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Σταθμού».

Παράλληλα προβλέπεται η διάνοιξη της οδού Μιχαήλ Ψελλού και η κατασκευή των αντίστοιχων κόμβων σύνδεσής της με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων, με την οδό Παπαναστασίου και με τον τερματικό σταθμό μετεπιβίβασης λεωφορείων Νέας Ελβετίας. Χώροι στάθμευσης αναμένεται να δημιουργηθούν στον σταθμό μετεπιβίβασης και υπολογίζονται σε περίπου διακόσιες θέσεις.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πάρι Μπίλλια, οι αρχικές εκτιμήσεις για την έναρξη των εργασιών κατασκευής τοποθετούνται σε έναν μήνα από την υπογραφή της σύμβασης ενώ στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μέχρι τον Νοέμβριο οπότε θα ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του μετρό. Τα κονδύλια για την υλοποίηση των έργων αυτών προέρχονται από το ΕΣΠΑ.