Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές (outlook) του αξιόχρεου των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών – Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς – μετά την επενδυτική βαθμίδα που έδωσε στα ελληνικά ομόλογα την 1η Δεκεμβρίου.


Έτσι, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank αξιολογούνται με ‘BB’ με θετικό outlook και η Alpha Bank και η Πειραιώς με ‘BB-‘ με θετικό outlook.

Όπως σημειώνει ο οίκος στις σχετικές ανακοινώσεις του, η αναβάθμιση των προοπτικών των τραπεζών ακολουθεί την αναθεώρηση του outlook της αξιολόγησης ‘bb’ για το λειτουργικό περιβάλλον (operational environment, OE) τους σε θετικό από σταθερό, αντανακλώντας τον θετικό αντίκτυπο που αναμένεται να υπάρξει από την αναβάθμιση του αξιόχρεου του ελληνικού δημοσίου στη βαθμίδα ‘ΒΒΒ’ με σταθερές προοπτικές.

Ειδικότερα, αντανακλά την άποψη του Fitch ότι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα θα είναι επωφελής για το λειτουργικό περιβάλλον των ελληνικών τραπεζών, καθώς θα βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα, βοηθώντας τελικά τις τράπεζες να αυξήσουν τον όγκο των εργασιών τους χωρίς να υπονομεύσουν τα προφίλ κινδύνου τους.

Σε συνδυασμό με τη σταθερή βελτίωση της οικονομικής εμπιστοσύνης και την ισχυρή επενδυτική επίδοση, αυτό θα οδηγήσει πιθανόν στην αναβάθμιση της αξιολόγησης του λειτουργικού περιβάλλοντος εντός του ορίζοντα της αξιολόγησης, σημειώνει ο Fitch, προσθέτοντας ότι ένα πιο ευνοϊκό λειτουργικό περιβάλλον αναμένεται να στηρίξει τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας και τη εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου των τραπεζών.

 

Εθνική Τράπεζα

Ειδικότερα, ο Fitch σημειώνει ότι η αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας περιορίζει επίσης τους κινδύνους από το μεγάλο χαρτοφυλάκιο ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που έχει η Εθνική Τράπεζα (πάνω από το 90% των κεφαλαίων της CET1 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023).Σε συνδυασμό με τον διαχειρίσιμο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Εθνικής, που ανέρχεται στο 4% και το υψηλό ποσοστό κάλυψης των NPE, της τάξης περίπου του 90% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, «αυτό οδήγησε στην αναθεώρηση της αξιολόγησης μας για την ποιότητα ενεργητικού της τράπεζας σε ‘bb-‘ από ‘b+’», σημειώνεται.

 

Alpha Bank

Για την Alpha Bank σημειώνεται επίσης ότι μειώνονται για τον ίδιο λόγο οι κίνδυνοι από το μεγάλο χαρτοφυλάκιο της ελληνικών κρατικών ομολόγων (περίπου 1,7 φορές του CET1 της στο τέλος του Σεπτεμβρίου) και οι συστημικοί κίνδυνοι για την ποιότητα του ενεργητικού της. «Το τελευταίο καθώς και η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα στηρίζουν την προσδοκία μας ότι η Alpha θα συνεχίσει να έχει ικανοποιητική επίδοση στην ποιότητα ενεργητικού και να μειώνει τον δείκτη των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού της σε μεσαία μονοψήφια ποσοστά έως το τέλος του 2025, κάτι που αντανακλάται στο θετικό outlook μας στην αξιολόγηση της ποιότητας ενεργητικού», σημειώνει ο Fitch.

 

Eurobank

Για την Eurobank σημειώνεται επίσης ότι η αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου περιορίζει τους κινδύνους από το σημαντικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (περίπου 70% του CET1 στα τέλη του Σεπτεμβρίου). «Σε συνδυασμό με τον διαχειρίσιμο δείκτη NPE της Eurobank 5,5% και το επαρκές ποσοστό κάλυψης των NPE, της τάξης του 72% στο τέλος Σεπτεμβρίου, αυτό οδήγησε στην αναθεώρηση της αξιολόγησής μας για την ποιότητα ενεργητικού της τράπεζας σε ‘bb-‘ από ‘b+’».

 

Τράπεζα Πειραιώς

Για την Πειραιώς, ο Fitch αναφέρει ότι η αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου περιορίζει επίσης τους κινδύνους από το μεγάλο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων της (περίπου 2,2 φορές του CET1 στο τέλος Σεπτεμβρίου) και τους συστημικούς κινδύνους για την ποιότητα ενεργητικού). «Το τελευταίο και η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα στηρίζουν την προσδοκία μας ότι η Πειραιώς θα συνεχίσει να έχει ικανοποιητική επίδοση στην ποιότητα ενεργητικού και να μειώνει τον δείκτη προβληματικών στοιχείων ενεργητικού της σε μεσαία μονοψήφια ποσοστά έως το τέλος του 2025, κάτι που αντανακλάται στο θετικό outlook για την αξιολόγηση μας της ποιότητας ενεργητικού».

Η επενδυτική βαθμίδα της Ελλάδας είναι επίσης πιθανό να οδηγήσει σε μία πιο εύκολη και με μικρότερο κόστος πρόσβαση των μεγάλων τραπεζών, περιλαμβανομένης της Πειραιώς, στη διατραπεζική αγορά δανεισμού. Αυτό θα στηρίξει τη δυνατότητα της τράπεζας να καλύπτει και να συμμορφώνεται με τις τελικές ελάχιστες υποχρεώσεις της για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμο παθητικό (MREL). «Όλες αυτές οι εξελίξεις αναμένεται να επηρεάσουν τελικά θετικά την αξιολόγησή μας για το προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας της τράπεζας», σημειώνει ο Fitch.