Το ποσοστό της Goldman Sachs Group στην εταιρεία Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ έπειτα από αγορά μετοχών, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, ανήλθε στο 5,02%.


Αναλυτικότερα, η εταιρεία Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ ανακοίνωσε -δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία The Goldman Sachs Group, Inc.- ότι λόγω αγοράς μετοχών το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ο μέτοχος κατέχει έμμεσα στην εταιρεία ανήλθε του 5% στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 5,02% (δηλαδή 3.504.524 δικαιώματα ψήφου).