Ένας ευρύς κύκλος επενδύσεων σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο Σαράντη.

Ο Όμιλος έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001: 2018 για την διαχείριση υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στις τρεις παραγωγικές εγκαταστάσεις του σε Ελλάδα και Πολωνία, καθώς και πιστοποίηση ISO 14001: 2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση στις δύο παραγωγικές εγκαταστάσεις του στην Πολωνία, ενώ στοχεύει μέχρι τον Ιούνιο του 2023 να έχει εξασφαλίσει την αντίστοιχη πιστοποίηση  και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος ακολουθεί μία προσέγγιση ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης και στο εργοστάσιο παραγωγής στην Ουκρανία, καθώς εφαρμόζει πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Οι επενδύσεις αυτές είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής που ακολουθείται από τον Όμιλο στα πλαίσια της αναβάθμισης της λειτουργίας του και του εκσυγχρονισμού της παραγωγής με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του εξορθολογισμού κόστους, εστιάζοντας ταυτόχρονα σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά πιο αποδοτική λειτουργία και έχοντας ως κεντρικό άξονα την ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι το εργοστάσιο παραγωγής (καλλυντικών και προϊόντων οικιακής χρήσης) της εγκατάστασης των Οινοφύτων, έπειτα από έναν κύκλο επενδύσεων που έχει πραγματοποιηθεί, έχει αναβαθμιστεί καταλυτικά, αυξάνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα της παραγωγής του ομίλου. Ο εκσυγχρονισμός του εργοστασίου είναι συμβατός με τα Good Manufacturing Practices (GMPs), κατέχοντας όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, το ISO 22716 στην παραγωγή καλλυντικών και τα ISO 9001 & FSSC 22000 στην παραγωγή προϊόντων οικιακής χρήσης.

Επιπλέον, η εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών μέσα στο 2022, ενισχύει περαιτέρω την βελτίωση του ήδη εφαρμοζόμενου προτύπου ISO 50001- Energy Management Systems στην εγκατάσταση Οινοφύτων, αναβαθμίζοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της παραγωγής. 

Σημαντικές επενδύσεις ολοκληρωθήκαν και στην Pοlipak, θυγατρική του ομίλου που εξειδικεύεται στην παραγωγή σακουλών απορριμμάτων. Στο νέο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε εντός του έτους έχει δοθεί έμφαση σε εκσυγχρονισμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και αναβαθμισμένο R&D, στοχεύοντας αφενός στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας και αφετέρου στην μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση. Οι πρόσφατες πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 45001 και ISO 14001, έρχονται να συμπληρώσουν τις πιστοποιήσεις που κατέχει ήδη η Polipak, το ISO 9001 καθώς και το Blue Angel (Γερμανική περιβαλλοντική πιστοποίηση που πιστοποιεί την υψηλή συμμετοχή ανακυκλωμένου πλαστικού), καθιστώντας τον όμιλο έναν από τους πρωτοπόρους στην παραγωγή σακουλών απορριμμάτων με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο προσανατολισμό.