Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Στο ποσό των 353,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του ομίλου Σαράντη το εννεάμηνο 2023 έναντι 327,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, αυξημένες κατά 8%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2023 παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 34,7% και διαμορφώθηκαν στα 47,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 35,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2022, με το περιθώριο EBITDA να ανεβαίνει στο 13,5% (έναντι 10,8% στο εννεάμηνο 2022) αυξημένο κατά 269 μονάδες βάσης.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 44,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε 37 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023 (EBIT εννεαμήνου 2022: 25,6 εκατ. ευρώ) με το περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται στο 10,5% το εννεάμηνο 2023 έναντι 7,8% το εννεάμηνο 2022. Το συγκρίσιμο περιθώριο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 266 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι υπογραμμίζοντας την επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης από την αύξηση των πωλήσεων.

Ο Όμιλος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «παραμένει δεσμευμένος στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης με βάση τρεις πυλώνες: ισχυρή και συνεπής ανάπτυξη της επιχειρησιακής μας βάσης με τη συμπληρωματική διερεύνηση των ευκαιριών ανάπτυξης μέσω εξαγορών να ακολουθεί, απλοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών και αποτελεσματικότητα, ώστε να δημιουργείται αξία και να απελευθερώνεται ενέργεια στον οργανισμό, περαιτέρω ενίσχυση της οργανωσιακής ικανότητας του ομίλου με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων του και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.» Επίσης, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο HERO, δηλαδή στα προϊόντα υψηλής αξίας στις στρατηγικές κατηγορίες, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην περαιτέρω κερδοφορία και βιώσιμη ανάπτυξη του.

Ο Γιάννης Μπούρας, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Σαράντη δήλωσε: «Παραμένοντας προσηλωμένοι στις βασικές μας στρατηγικές προτεραιότητες και στις κύριες προϊοντικές μας κατηγορίες, καταγράψαμε σταθερές επιδόσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη δέσμευσή μας να επενδύουμε στις κατηγορίες ομορφιάς, περιποίησης δέρματος, αντιηλιακής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, οικιακής φροντίδας και στρατηγικών συνεργασιών, αντικατοπτρίζουν την αποτελεσματικότητα της εστιασμένης προσέγγισής μας. Καθώς οδεύουμε προς το τέλος του 2023, η επιχειρηματική μας απόδοση μέχρι σήμερα μας δίνει την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους που αποτυπώνονται στην εκτίμησή μας για το 2023. Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν απόδειξη της ενέργειας, της αφοσίωσης και της δέσμευσης των ανθρώπων μας σε όλες τις αγορές μας και στον Όμιλο και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για τη συνεχή υποστήριξή τους».