Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με σημαντική ανάπτυξη πωλήσεων και άνοδο λειτουργικής κερδοφορίας ξεκίνησε το 2023 για τον Όμιλο Σαράντη, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία των στρατηγικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών της διοίκησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 2023, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 18,65% και ανήλθαν σε 109,19 εκατ. ευρώ από 92,02 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι πωλήσεις υποστηρίχθηκαν κυρίως από αύξηση στον όγκο πωλήσεων στις στρατηγικές προϊοντικές κατηγορίες του ομίλου.

Η Ελλάδα σημείωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 10,2% φτάνοντας τα 35,20 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 συγκριτικά με 31,94 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022, που υποστηρίχθηκε από ανάπτυξη στην αγορά της ευρείας διανομής καθώς και στο κανάλι εξαγωγών.

Οι Θυγατρικές παρουσίασαν αξιοσημείωτη άνοδο πωλήσεων κατά 23,14% και διαμορφώθηκαν σε 73,98 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023 από 60,08 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Η κερδοφορία του ομίλου επωφελήθηκε από τη σταθεροποίηση που παρατηρήθηκε στο κόστος των πωληθέντων καθώς και από τις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί σε ολόκληρο τον όμιλο για τον μετριασμό των πληθωριστικών πιέσεων.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 52,70%, στα 12,36 εκατ. ευρώ από 8,10 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 11,32% από 8,80% το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 80,35% το πρώτο τρίμηνο του 2023 φθάνοντας τα 8,81 εκατ. ευρώ έναντι 4,88 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 8,07% το πρώτο τρίμηνο του 2023 από 5,31% την αντίστοιχη περίοδο του 2022.