Νέους επενδυτές θα διαθέτει η HelleniQ Energy με την ολοκλήρωση της διαδικασίας  του book building. Πρόκειται για τη προσφορά μετοχών με την τιμή να διαμορφώνεται από την σχετική ζήτηση. Την ευθύνη για το τίμημα έχουν αναλάβει η «Goldman Sachs» και η  J.PMorgan ως ανάδοχοι της διαδικασίας και την εποπτεύει το ΤΑΙΠΕΔ .


Σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή της μετοχής διαμορφώθηκε σε 7 ευρώ ενώ υπήρξε υπερκάλυψη πάνω από 3 φορές στην τιμή αυτή.

Η τιμή αυτή είναι 9% χαμηλότερη από το κλείσιμο της μετοχής 7,7 ευρώ την Πέμπτη (7/12) στο Χρηματιστήριο Αθηνών (-0,90% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα).

Τα επίσημα στοιχεία θα δοθούν σήμερα  στη δημοσιότητα.

Συνεπώς οι δύο βασικοί μέτοχοι της εταιρείας αναμένεται να πουλήσουν από 10% των μετοχών που κατέχουν στην εταιρεία.

Πωλητές Μέτοχοι είναι (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH»), η οποία κατέχει 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το book building πραγματοποιήθηκε από τις Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και την J.P. Morgan SE («J.P. Morgan»).

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι πωλητές μέτοχοι συμφώνησαν με τους συντονιστές να διακρατούν  (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.

Η αγορά συνδέει τη διάθεση των μετοχών με τα σχέδια εξόρυξης υδρογονανθράκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διεθνείς επενδυτές έχουν μπολιαστεί με την στρατηγική της πρασινης μετάβασης κάτι που «αδυνατίζει» το χαρτοφυλάκιο της HelleniQ Energy. Ωστόσο η προσδοκία των εξορύξεων ερμηνεύεται ως θετική ένδειξη για τη συμμετοχή των επενδυτών στο book building.