Πληρωμές 6,9 εκατ. ευρώ πίστωσε στους λογαριασμούς 640 δικαιούχων ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Συγκεκριμένα, από τις 22/6 έως και τις 27/6 ο ΟΠΕΠΕΚΕ κατέβαλε συνολικά 6.970.097,97 ευρώ κυρίως σε ενισχύσεις για τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών και σε νέους αγρότες.