Στους λογαριασμούς 572.444 δικαιούχων πιστώνονται συνολικά 685.053.809,62 ευρώ, τα οποία αφορούν την εξόφληση του 30% της βασικής ενίσχυσης, την αναδιενεμητική ενίσχυση, τους νέους γεωργούς και την εξισωτική αποζημίωση.

Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στους λογαριασμούς 572.444 δικαιούχοι θα πιστωθούν συνολικά 265.742.402,66 ευρώ για το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης. Επίσης, 161.967.087,95 ευρώ θα κατανεμηθούν στους λογαριασμούς 338.887 δικαιούχων της αναδιανεμητικής ενίσχυσης.

Τέλος, 49.239 δικαιούχοι νέοι γεωργοί (young) θα πληρωθούν 23.314.053,78, ενώ όπως γνωστοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε 405.073 δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης θα καταβληθούν 234.030.265,23 ευρώ.