Στήριξη του αγροτικού τομέα με σειρά παρεμβάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Στις δράσεις του υπουργείου, προτεραιότητα θα δοθεί και για την αύξηση του αριθμού των κατ’ επάγγελμα νέων αγροτών με στόχο μέχρι το 2027 ο αριθμός τους να προσεγγίσει τις 60.000, καθώς επίσης στην στήριξη της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα.

Στο επίκεντρο της πολιτικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντάσσεται και η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για το νερό και την διαχείριση των υδάτινων πόρων, θέματα κρίσιμα για την αγροτική παραγωγή.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης, έκανε επίσης ειδική μνεία στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, το οποίο υποστηρίζει παρεμβάσεις και δράσεις ύψους 19,3 δισ.

Προανήγγειλε εξάλλου μεταρρύθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών στα τρόφιμα, ενώ τόνισε ότι για να υλοποιηθούν τα μεγάλα και φιλόδοξα σχέδια πρέπει να επιλυθούν τα καθημερινά προβλήματα, με αιχμή το κτιριακό και τις υπηρεσίες του υπουργείου.

Αναπτύσσοντας τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι για την υλοποίηση του σχεδίου έχουν τεθεί οι παρακάτω προτεραιότητες:

– Αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Υπάρχει πλήρης εικόνα της σημερινής κατάστασης του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε και δεσμεύτηκε ότι θα μπει τάξη με άξονα τις ανάγκες κάθε δικαιούχου, συνεχίζοντας την ολοκλήρωση της ένταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ψηφιακή πλατφόρμα του gov.gr, ώστε ο Έλληνας παραγωγός να μπορεί εύκολα και άμεσα να εξυπηρετηθεί, να έχει πλήρη εικόνα των συναλλαγών του, να νιώθει ασφάλεια για τις συναλλαγές που εκτελεί και κυρίως να υπάρχει διαφάνεια και δικαιοσύνη στις κατανομές.

– Μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)

Θα τεθεί σε πλήρη ανάπτυξη η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ με ένα έργο προϋπολογισμού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα επιτρέψει στον γεωπόνο εκτιμητή να ολοκληρώνει με διαφάνεια και ταχύτητα την αξιολόγηση της ζημίας στο κτήμα του παραγωγού με τον φορητό του υπολογιστή, να καταγράφει και να ενημερώνει τον ΕΛΓΑ επί τόπου και να προϋπολογίζει την έκταση της ζημίας και το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης, ώστε να έχει ο παραγωγός πλήρη και ξεκάθαρη γνώση της υπόθεσής του.

– Νέοι αγρότες

Θα αυξηθεί ο αριθμός των κατ’ επάγγελμα νέων αγροτών κατά 60.000 μέχρι το 2027. Ήδη φέτος, τρέχει το αυξημένο «κονδύλι» της ενίσχυσης των 40.000 ευρώ ανά αγρότη, ενώ, όπως υπενθύμισε ο αρμόδιος υπουργός, το σχετικό Πρόγραμμα Νέων Γεωργών είναι το μεγαλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα. Έτσι, 14.000, περίπου, νέοι αγρότες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών, ύψους 527 εκατ. ευρώ. Καθώς εξοικονομήθηκαν οι απαραίτητη πόροι εντάσσονται όλοι οι επιλαχόντες νέοι γεωργοί στο πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών. Πρακτικά αυτό θα σημάνει την ένταξη 2.096 επιλαχόντων νέων αγροτών στο πρόγραμμα, με ποσό 77 εκατ. ευρώ.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Το Στρατηγικό Σχέδιο του υπουργείου υποστηρίζει παρεμβάσεις και δράσεις ύψους 19,3 δισ. που καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες της χώρας μας και των αγροτικών μας περιοχών. Όπως ανέφερε ο κ. Αυγενάκης, επιδιώκουμε τη μετάβαση προς έναν έξυπνο, βιώσιμο, ανταγωνιστικό, σταθερό και διαφοροποιημένο αγροτικό τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα, μακροπρόθεσμα, την ασφάλεια των τροφίμων.

Διαχείριση των υδάτινων πόρων:

«Διαμορφώνουμε μια εθνική στρατηγική για το νερό, που αντανακλά τον δραματικό του ρόλο ως εχέγγυο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, τη συνακόλουθη ανταγωνιστική αύξηση της παραγωγής και την ενδυνάμωση της ευρύτερης γεωργικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός και ειδικότερα ανακοίνωσε ότι στην παρέμβαση περιλαμβάνεται η αναμόρφωση των ΓΟΕΒ- ΤΟΕΒ, καθώς και η υλοποίηση του μεγαλύτερου από ποτέ προγράμματος εγγειοβελτιωτικών έργων, συνολικού κόστους άνω των 4 δισ. ευρώ, με κύριο στόχο την ορθολογική χρήση του νερού, την μείωση των απωλειών, την εξοικονόμηση πόρων και την αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών. «Και για όλα αυτά, οι ωφελούμενοι αγρότες δεν θα επωμιστούν κόστος» είπε.

Δημιουργία Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια:

Βασική συνιστώσα της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα, ανέφερε ο κ. Αυγενάκης και στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την δημιουργία Αγροτικού Τμήματος σε κάθε Επιμελητήριο και την εγγραφή των αγροτών σε αυτό.

– Μεταρρύθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών στα τρόφιμα

Κεντρικοί στόχοι της μεταρρύθμισης είναι ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, εξασφάλιση επαρκούς και διαφοροποιημένης προσφοράς ασφαλών, θρεπτικών, οικονομικά προσιτών και βιώσιμων τροφίμων στους πολίτες, η προστασία και στήριξη των Ελλήνων παραγωγών και των ελληνικών προϊόντων.

Αυτό θα επιτευχθεί με τον συντονισμό δράσεων προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιτυχής προσέγγιση των «Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης», την προώθηση των δράσεων «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και των «βιώσιμων προτύπων διατροφής», την οργάνωση δράσεων προώθησης του μεσογειακού προτύπου διατροφής ως ένα αειφόρο και βιώσιμο διατροφικό πρότυπο, καθώς και την σύνδεση των μοναδικών ελληνικών προϊόντων με την μεταποίηση, τη βιομηχανία των τροφίμων και τον τουρισμό.

– Ψηφιακή Γεωργία

Η ψηφιακή στρατηγική για τον αγροδιατροφικό τομέα αποσκοπεί -σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό- στην ενίσχυση των πληροφοριακών συστημάτων του υπουργείου και στην ενοποίηση με αυτών του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε όλες οι υποχρεώσεις των αγροτών, να διεκπεραιώνονται μέσω του διαδικτύου, χωρίς επιπλέον ταλαιπωρίες.

Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα Γεωργία Ακριβείας αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και στηρίζει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που προωθούν την εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών για: την προώθηση αποτελεσματικών μεθόδων παραγωγής που αυξάνουν την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, την υποστήριξη του οικονομικού μετασχηματισμού του τομέα, με σκοπό τη διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές καθώς και την στήριξη επενδύσεων για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών και νέων φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων επεξεργασίας προϊόντων.

– Καθημερινότητα – κτιριακό – Υπηρεσίες

Δεδομένου ότι η κεντρική Διοίκηση του υπουργείου στεγάζεται σε 13 κτίρια, διάσπαρτα, πολλά εκ των οποίων έχουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας, ο κ. Αυγενάκης έθεσε ως στόχο την συγκέντρωση όλων των διοικητικών υπηρεσιών σε ένα κτίριο, σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλές για όλα τα στελέχη του υπουργείου, τους καθημερινούς συνεργάτες.

«Αποτελεί χρέος μας να τιμήσουμε απόλυτα την εμπιστοσύνη της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και να δικαιώσουμε την εντολή του να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά, ακόμα πιο τολμηρά την πορεία της Ελλάδας μας στο δρόμο της ουσιαστικής ανάπτυξης, της ευημερίας και προκοπής για κάθε Ελληνίδα, κάθε Έλληνα. Σε αυτή την πορεία, η γεωργία μπορεί και πρέπει να ανακτήσει τον ιστορικό της ρόλο, ως ένας εκ των θεμελιωδών πυλώνων ανάπτυξης του τόπου μας, αλλά και ως σύγχρονος καταλύτης για τον μετασχηματισμό του αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας» υπογράμμισε ο κ. Αυγενάκης. Εξήγησε ότι για την κυβέρνηση η πράσινη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η δυνατότητα του πρωτογενούς τομέα να συμμετάσχει με δομικό ρόλο στην 4η βιομηχανική επανάσταση, είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας, το οποίο -όπως είπε- και θα κερδίσουμε. Προσέθεσε πως η στρατηγική που έχουμε θέσει σε κίνηση για την πράσινη και ψηφιακή Ελλάδα στον πρωτογενή τομέα, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σύγχρονες πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα του 21ου αιώνα, την απελευθέρωση του δυναμικού του Έλληνα και της Ελληνίδας καλλιεργητή, επαγγελματία της γης ή επιστήμονα και την αναμόρφωση των γεωργικών οργανισμών με στόχο την ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση του παραγωγού.

«Μαγικό ραβδάκι δεν έχουμε! Έχουμε υπομονή, επιμονή και στοχο-προσήλωση» κατέληξε ο κ. Αυγενάκης.