Δύο λάθη σε διάστημα 4 μηνών είναι πολλά για τη διοίκηση της e-food, καθώς την φέρνουν στο επίκεντρο της δημοσιότητας με αρκετά έντονα αρνητικά χαρακτηριστικά.

Το πρώτο ήταν με το προσωπικό τον περασμένο Σεπτέμβριο και το δεύτερο σχετίζεται με τη διαφημιστική της καμπάνια για παράδοση προϊόντων σούπερ μάρκετ σε 15 λεπτά.

Το οργανωμένο λιανεμπόριο δεν έμεινε θεατής στο διαφημιστικό σποτ, το οποίο ήταν πρόκληση για τους παραδοσιακούς παίκτες της αγοράς.

Αυτός που σήκωσε το γάντι της πρόκλησης ήταν η αλυσίδα My Market του ομίλου Παντελιάδη, που αποφάσισε ότι δεν μπορεί οι καταναλωτές να λαμβάνουν λάθος  διαφημιστικά μηνύματα και να δίνονται υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν.

Η διοίκηση της αλυσίδας προσέφυγε στο αρμόδιο όργανο που είναι το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας και ζήτησε να παρέμβει, διότι το συγκεκριμένο  διαφημιστικό μήνυμα της EFOOD MARKET δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα και παραπλανά τους καταναλωτές.

 Η Έρευνα του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας, εξέτασε την υπό έλεγχο διαφημιστική επικοινωνία σε σχέση με την υποβληθείσα αίτηση ελέγχου και έλαβε υπ’ όψιν της τα στοιχεία και επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρίαση, προκειμένου να κρίνει εάν η εν λόγω επικοινωνία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

Για την αξιολόγηση του διαφημιστικού ισχυρισμού «efood market, super market σε 15 λεπτά», ως προς την υπόσχεση παράδοσης σε 15 λεπτά, η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της όσα λεπτομερώς συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση και ιδιαίτερα τα προσκομισθέντα από την ελεγχόμενη πλευρά στοιχεία, που αποτυπώνουν το χρόνο στον οποίο έχουν πράγματι παραδοθεί οι παραγγελίες κατά το τελευταίο 4μηνο.

Η παράδοση  των 15 λεπτών δεν αποδείχθηκε!

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, εντός 15 λεπτών έχει παραδοθεί το 42% των παραγγελιών, ενώ το 90% αυτών έχει παραδοθεί στα 30 λεπτά.

Η Επιτροπή σχημάτισε ομόφωνα την άποψη ότι καίτοι η παράδοση ειδών super market σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα καθιστά την υπηρεσία αυτή καινοτόμο, η υπόσχεση που διατυπώνεται για παράδοση σε 15 λεπτά δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η διατύπωση «σε 15 λεπτά» υπόσχεται με τρόπο απόλυτο, κατηγορηματικό, χωρίς καμία επιφύλαξη ή προϋπόθεση, ότι η παράδοση θα γίνει συγκεκριμένα σε 15 λεπτά, γεγονός το οποίο μάλιστα επιβεβαιώνεται εμφατικά στο ένα από τα δύο τηλεοπτικά, με την εμφάνιση του ρολογιού που δείχνει να έχουν περάσει ακριβώς 15 λεπτά από την ώρα της παραγγελίας.

Η ξεκάθαρη αυτή υπόσχεση δημιουργεί την ανάλογη προσδοκία στους καταναλωτές, η οποία όμως (προσδοκία) θα επαληθευτεί μόνο σε ποσοστό περίπου 40% των παραγγελιών, ενώ το ποσοστό αυτό δεν γίνεται επαρκές ούτε στα 20 λεπτά, ακόμη κι αν θεωρηθεί ότι οι καταναλωτές έχουν την ανοχή μίας εύλογης καθυστέρησης λίγων λεπτών.

Να αλλάξει το σποτ της efood market

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο υπό κρίση διαφημιστικός ισχυρισμός «efood market, super market σε 15 λεπτά», δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, είναι υπερβολικός, μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες εντυπώσεις, προσκρούει στα άρθρα 5 και 8 του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε) και θα πρέπει να τροποποιηθεί σε όλα τα μέσα και υλικά που εμφανίζεται, προκειμένου να είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα σε αυτόν. Η προθεσμία για την απαραίτητη τροποποίηση είναι 3 ημέρες για την τηλεόραση και τα digital υλικά, 2 ημέρες για το ραδιόφωνο και έως τη λήξη της ισχύουσας σύμβασης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες. Οι Αποφάσεις των Επιτροπών ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα μέσα που αναπτύσσεται η εκάστοτε υπό έλεγχο επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών καθώς και των owned channel στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεξάρτητα από το εάν αυτά αναφέρονται στη σχετική αίτηση ελέγχου.