Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Μαχαίρι» έπεσε από την κυβέρνηση στις φιλοδοξίες του σημερνού προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Γιώργου Λιανού για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του στις αγορές Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών είτε μέσω της ρύθμισης της αγοράς των ψηφιακών «οικοσυστημάτων» και ψηφιακών «πλατφορμών».

Τα νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης  και Επενδύσεων  για  το εκσυγχρονισμό  του δικαίου  του Ανταγωνισμού  απέσυρε  το άρθρο 4  του νομοσχεδίου που προέβλεπε την δυνατότητα παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα ψηφιακά «οικοσυστήματα» και τις ψηφιακές «πλατφόρμες», μια δυνατότητα που δεν υφίσταντο στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/1 την οποία στόχο έχει να ενσωματώσει το νέο σχέδιο νόμου του υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Στη θέση του επίμαχου άρθρου, πλέον υπάρχει ένα νέο άρθρο με το οποίο εισάγονται στην ελληνική νομοθεσία δύο διαφορετικές περιπτώσεις αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών. Πρόκειται για την πρόσκληση, εξαναγκασμό ή παροχή κινήτρων από μια επιχείρηση σε μια άλλη να συμμετέχει ή να συμβάλει σε απαγορευμένη σύμπραξη και δεύτερον στην γνωστοποίηση (ενδεχομένως με δημόσια αναγγελία) μελλοντικών προθέσεων μιας επιχείρησης για την τιμολόγηση προϊόντων. Το τελευταίο στην διεθνή ορολογία είναι γνωστή ως price signaling.

Το σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζει το πλαίσιο ελέγχου του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές.

Μερικές από αυτές είναι:

Συνεργασία με άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισμού: Βασική επιδίωξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 είναι η συνεργασία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού στην Ε.Ε. και με το νέο νόμο ορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας των εθνικών αρχών ανταγωνισμού.

Διαδικασία διευθέτησης διαφορών: Καθορίζεται μια νέα διαδικασία διευθέτησης διαφορών στις επιχειρήσεις που παραδέχονται την αποδιδόμενη σε αυτές παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού, κι επιπλέον προβλέπονται νέα προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης σε όσους συνεργάζονται με τις αρχές ανταγωνισμού της χώρας.

Ενδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού: Μέσω επιβολής τελών προσδίδεται οικονομική αυτοτέλεια στην εθνική αρχή ανταγωνισμού και επιπλέον δίνονται κίνητρα πρόσληψης εξειδικευμένων στελεχών από την αγορά.