Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διπλάσιες είναι ζημιές από τις λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου Motor Oil σε σχέση με τις αυτές που κατέγραψε ο κλάδος της ενέργειας και του φυσικού αερίου. Πάντως τα αποτελέσματα του Ομίλου στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 ήταν θετικά με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε 206,3 εκατ. ευρώ από ζημιές ύψους 106,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και προήλθαν από τα lockdown που αποφάσισε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της διασποράς του COVID 19.

Οι αναλυτικές καταστάσεις της εισηγμένης εταιρείας οι οποίες αποτυπώνουν με σαφήνεια όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου προκύπτει ότι η ενασχόληση του Ομίλου με τους τηλεοπτικούς σταθμούς και η Optima Bank που βρίσκεται στα αρχικό στάδιο εμφάνισαν συνολικές ζημιές ύψους 21,5 εκατ. ευρώ εκ των οποίων σε ποσοστό 90% προέρχονται από τις τηλεοπτικές επιχειρήσεις από ζημιές ύψους 7,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Η διοίκηση του Ομίλου γνώριζε εκ των προτέρων ότι η ενασχόληση της με τα κανάλια θα αργήσουν να αποδώσουν ή να ισοσκελίσουν τα έξοδα τους.

Ο τομέας της ενέργειας και του φυσικού αερίου ήταν εξίσου ζημιογόνος. Στο εννεάμηνο αναγράφονται ζημιές ύψους 9 ,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 6,1 εκατ. ευρώ.

Πάντως, η διοίκηση της NRG ως προμηθευτής ενέργειας θέλει να συμμαζέψει την κατάσταση και το 2022 να έχει ισοσκελίσει τις ζημιές ενώ προσδοκά τη νέα χρονιά με τη βελτίωση των συνθηκών σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εταιρεία να εμφανίσει θετικό πρόσημο.

Η προοπτική στηρίζεται από τα τιμολόγια ρεύματος που λαμβάνουν οι καταναλωτές της εταιρείας. Με το άνοιγμα των λογαριασμών διαπιστώνουν ότι υπάρχει η ρήτρα αναπροσαρμογής όπως και η κρατική επιδότηση, η οποία περιγράφεται ως πίστωση από το ταμείο πράσινης μετάβασης. Ωστόσο, η κατανάλωση ρεύματος και το κόστος του λογαριασμού της ενέργειας παρουσιάζουν το κόστος ανά kwh στα επίπεδα των 0,36 ευρώ που ισοδυναμεί με τιμή στα 360 ευρώ ανά Mwh. Να σημειωθεί ότι η τιμή ρεκόρ της Mwh ήταν σε 285 ευρώ.

Τα δύο στοιχεία που είναι συγκρίσιμα αποκαλύπτουν ότι οι εταιρείες ενέργειας μεταφέρουν τα όλα κόστη στον καταναλωτή και φροντίζουν μέσα στη μεταβλητότητα των τιμών της ενέργειας να ανεβάζουν τις προσδοκίες για υψηλότερες προμήθειες. Οι καταναλωτές άλλωστε συγκρίνουν τους λογαριασμούς ρεύματος με τον προηγούμενο και βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα.