Πηγή Εικόνας: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1#/media/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Patras_from_the_fortress.jpg

«Το νέο ΕΣΠΑ θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για ανάπτυξη, ώστε να χρηματοδοτήσουμε και να αναδείξουμε τις δυνατότητες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε περιοχής στο πλαίσιο των επιλεξιμοτήτων». Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ, Ιωάννης Φίρμπας, μιλώντας κατά την διάρκεια της διαδικασίας που αφορούσε στην εκκίνηση της δεύτερης φάσης διαβούλευσης του νέου επιχειρησιακού προγράμματος 2021-2027, που οργάνωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η ειδική υπηρεσία διαχείρισης. Παράλληλα, ζήτησε «να παραμείνει ανοικτός κατά την εφαρμογή του προγράμματος ως μια δυναμική διαδικασία για τις περιπτώσεις που θα απαιτείται αναδιαμόρφωση».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, παρουσίασε τις πέντε στρατηγικές κατευθύνσεις, οι οποίες, όπως είπε, είναι οι εξής:

– Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία, με τη δέσμευση του σημαντικού μέρους του προϋπολογισμού για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με επιχορηγήσεις και εργαλεία υποστήριξης, αλλά και για την παραγωγή καινοτομίας.

– Το περιβάλλον και η αειφορία με την εφαρμογή πολιτικών για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, την προώθηση των ΑΠΕ και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

– Οι υποδομές, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του περιφερειακού οδικού δικτύου.

– Η άσκηση ισχυρής κοινωνικής πολιτικής που θωρακίζει όλα τα τμήματα της κοινωνίας μας από κινδύνους και αποκλεισμούς, ενισχύοντας την συνοχή της.

– Η ενίσχυση των πόλεων και της υπαίθρου με εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Μάλιστα, όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης, «η Δυτική Ελλάδα πρέπει επιτέλους να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος και να μπει στον δρόμο της σύγχρονης ανάπτυξης με ανθρώπινο πρόσωπο».

Επίσης, η προϊσταμένη της ειδικής υπηρεσίας επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Ελλάδας, Άλκηστις Σταθοπούλου, ανέφερε ότι «η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 628,4 εκατομμύρια ευρώ, ποσό προσαυξημένο κατά 33,5 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον πρώτο κύκλο της διαβούλευσης», προσθέτοντας ότι «στόχος είναι ο μετασχηματισμός της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε μία δίκαιη, έξυπνη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή περιφέρεια, που θα αποτελεί υπερτοπικό κόμβο τεχνολογίας, καινοτομίας, έρευνας και δημιουργικότητας, υπόδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, τόπο ανάδειξης ολυμπισμού, εθελοντισμού και πολιτισμού».