Ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κώστας Κόλλιας
Ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κώστας Κόλλιας
Ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κώστας ΚόλλιαςΠηγή Εικόνας: Κώστας Κόλλιας - theokar - Theodore Karaoulanis, economix.gr

Το θέμα της κάλυψης των πελατών των λογιστών – φοροτεχνικών, σε περίπτωση, που οι τελευταίοι ασθενούν από Covid-19, και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις των πελατών τους, όταν είναι εξουσιοδοτημένοι για αυτό, επιδιώκει να λύσει, με νέα του παρέμβαση, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Με επιστολή του Προέδρου του ΟΕΕ, Κωνσταντίνου Κόλλια, προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος προτείνει την προώθηση προς ψήφιση της παρακάτω τροπολογίας:

«Σε περίπτωση, που λογιστής – φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από COVID- 19, μετατίθενται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεών του και των εντολέων – πελατών του, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, καθώς και η εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του γραφείου του και των πελατών του.

Ειδικά για την περίπτωση θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού, η παραπάνω παράταση ισχύει μέχρι την εξουσιοδότηση του πελάτη του σε άλλο λογιστή – φοροτεχνικό».

Παράλληλα, με άλλη επιστολή του, ο κ. Κόλλιας ζητά να συμπεριληφθούν ως δικαιούχοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 και οι λογιστές – φοροτεχνικοί, που – λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους – δεν είχαν μείωση τζίρου.