Ξεκινάει νέα, ολιγοήμερη, περίοδος υποβολής αιτήσεων για την «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών».

Σύμφωνα με δημοσίευση στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ, ενημερώνονται οι επιχειρήσεις του κλάδου των λογιστών – φοροτεχνικών ότι  για λόγους πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», εκκινεί εκ νέου περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00 μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση υλοποιείται με πόρους του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.