Σταγόνα νερού
Σταγόνα νερού
Σταγόνα νερού
Σταγόνα νερού

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για το φράγμα Χαβρία, που εκτιμάται ότι θα «ξεδιψάσει» τη Χαλκιδική, η οποία, ιδίως το καλοκαίρι οπότε δέχεται επισκέψεις από περισσότερο από 1 εκατ. τουρίστες,αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας. Το έργο λοιπόν, εμφανίζει σημαντική κινητικότητα. Πρόσφατα, το υπουργείο Υποδομών προχώρησε στην έγκριση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού με  τη  διαδικασία  του  ανταγωνιστικού διαλόγου, όπως και στην έγκριση της πρώτης φάσης του διαγωνισμού (τεύχος πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Με την ίδια απόφαση η διεύθυνση  έργων  ύδρευσης, αποχέτευσης  &  επεξεργασίας  λυμάτων της  Γενικής  Διεύθυνσης  Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του υπουργείου Υποδομών ορίζεται ως η αναθέτουσα αρχή του ΣΔΙΤ.

Η απόφαση αυτή έρχεται να διαδεχτεί την πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης Γ.Τσακίρη για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ποσό περίπου 106 εκατ. ευρώ.  Με την κίνηση αυτή, όπως έχει αναφέρει το Economix.gr,  διασφαλίζονται οι πληρωμές διαθεσιμότητας του έργου ύψους 119,2 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί όσον αφορά τις νομοτεχνικές – γραφειοκρατικές διαδικασίες, πως η ολοκλήρωση της μελέτης του έργου (εξωτερικών δικτύων ύδρευσης από το φράγμα και εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού), όπως και των προμελετών και  οριστικών  μελετών υδραυλικών  και  λοιπών  έργων-υλοποιούνται από ομάδα 10 μελετητικών γραφείων και μελετητών- παρατάθηκε μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της εκπόνησης των εν λόγω μελετών θα  κατατεθεί  φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης (φάκελος συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού και φάκελος ανανέωσης) στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (δια της αρμόδιας Διεύθυνσης ΔΙΠΑ).

Σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2021 θα μπορούσαν να υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές.

Τα οφέλη

Το φράγμα έχει σημαντικά οφέλη, καθώς θα επιτρέψει:

-την αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος πρόσβασης στην περιοχή της Χαλκιδικής σε επαρκείς  ποσότητες  και καλής  ποιοτικής  κατάστασης  πόσιμου  νερού,  ιδίως  κατά  τους θερινούς μήνες (περίοδος αιχμής ζήτησης λόγω τουρισμού).

-τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και δημιουργία νέων, ιδίως με την αντικατάσταση αντλήσεων κατά τη διάρκεια των περιόδων χαμηλής ροής.

-την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με την διασφάλιση πόσιμου νερού ως μέτρου περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης.

-την αναβάθμιση της χημικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων, τα οποία έχουν υποστεί υφαλμύρωση λόγω της υπεράντλησης.

Τα χαρακτηριστικά

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ταμιευτήρα 32,6 εκατ. κυβικών μέτρων νερού, την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας νερού και την πρώτη φάση του δικτύου ύδρευσης. Θα καλύψει το 33% των υδρευτικών αναγκών της Χαλκιδικής που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας, φέρνοντας επεξεργασμένο νερό στις δεξαμενές των ΔΕΥΑ. Θα δοθεί δηλαδή, λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης και της άρδευσης στο πρώτο και το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, που το καλοκαίρι έχουν καταγράφουν σημαντική προσέλευση τουριστών.

Ουσιαστικά, θα κατασκευαστεί φράγµα επί του χειµάρρου Χαβρία στην Νότια  Χαλκιδική  περί  τα  3 χλμ. βορειοανατολικά του  οικισµού  Ορµύλιας  καθώς  και  υδραγωγείο,  το  οποίο  στην  πλήρη  ανάπτυξη  του  (274 χλμ.)  θα  εκτείνεται  σε  µια  περιοχή 14.000  τετραγωνικών χλμ.

Το φράγμα Χαβρία, θα έχει ύψος 60 μέτρων και θα χωράει 32,6 εκατ. κυβικά, εκ των οποίων θα διατίθενται στην πλήρη ανάπτυξη των έργων 13,2 εκ. κυβ. μ. για ύδρευση, 9 εκ. κυβ. μ. για άρδευση και 6,2 εκ. κυβ. μ. για οικολογική παροχή.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνει τα έργα μεταφοράς από το φράγμα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ), τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) δυναμικότητας 55.000 κ.μ./ημέρα (με δυνατότητα επέκτασης στα 165.000 κ.μ./ημέρα) και τα εξωτερικά δίκτυα συνολικού μήκους 62 χλμ., δεξαμενών και αντλιοστασίων.