Μεταλλεία Θράκης
Το έργο βρίσκεται σε μη κατοικημένη περιοχή, χαμηλής γεωργικής και δασικής παραγωγικής αξίας στον νομό Έβρου στη Θράκη.
Μεταλλεία Θράκης
Το έργο βρίσκεται σε μη κατοικημένη περιοχή, χαμηλής γεωργικής και δασικής παραγωγικής αξίας στον νομό Έβρου στη Θράκη.
Πηγή Εικόνας: Μεταλλεία Θράκης

Το πρόσταγμα για την επανεκκίνηση της “βαλτωμένης”, εδώ και χρόνια, επένδυσης στο Πέραμα του Έβρου έδωσε, την Κυριακή, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις για την αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης, ώστε να πραγματοποιηθεί και νέα επένδυση στην Θράκη. Η Eldorado Gold, μέσω της εταιρείας Χρυσωρυχεία Θράκης, έχει καταθέσει, εδώ και χρόνια, την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο υπουργείο Περιβάλλοντος, αλλά η έγκρισή της εκκρεμεί, με το έργο να είναι προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

Το έργο

Όπως σημειώνει η εταιρεία, το οξειδωμένο κοίτασμα χρυσού Περάματος αποτελεί ένα τυπικό κοίτασμα χαμηλής θείωσης που φιλοξενείται σε ιζηματογενή πετρώματα Ηωκαινικής έως Ολιγοκαινικής ηλικίας. Βρίσκεται στη Βορειοανατολική Ελλάδα, στα όρια των νομών Έβρου και Ροδόπης. Η μεταλλοφορία του χρυσού τροφοδοτήθηκε μέσω ενός τεκτονικά ελεγχόμενου συστήματος διακλάσεων σε ανδεσίτες, προς τα υπερκείμενα υψηλού πορώδους ψαμμιτικά πετρώματα. Ογδόντα τοις εκατό της μεταλλοφορίας φιλοξενείται σε ψαμμίτες ενώ το υπόλοιπο συνδέεται με ανδεσιτικάλατυποπαγή και κροκαλοπαγή. Το κοίτασμα του Περάματος δεν περιέχει As (αρσενικό), Pb (μόλυβδο) ή άλλα βαρέα μέταλλα.

Το έργο βρίσκεται σε μη κατοικημένη περιοχή, χαμηλής γεωργικής και δασικής παραγωγικής αξίας στον νομό Έβρου στη Θράκη. Απέχει περίπου 5χλμ. από τη θάλασσα, 28χλμ. από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 15 χλμ. από τη Μάκρη, 7 χλμ. από τη Μέστη και 0,5 χλμ. από το χωριό Πέραμα. Η περιοχή επέμβασης του έργου δεν ξεπερνά συνολικά τα 742 στρέμματα καθιστώντας το ένα από τα μικρότερα μεταλλεία παγκοσμίως.

Ο σχεδιασμός του είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες (Best Available Techniques) και τη Διάθεση Μεταλλευτικών Αποβλήτων (Mine Waste Disposal), οι οποίες βασίζονται στην αρχή της «μηδενικής απόρριψης» προς το περιβάλλον (απόθεση στερεού απορρίμματος filtercake, εξουδετέρωση σκόνης, ανακύκλωση νερού), και την Ελληνική νομοθεσία,όπως εξηγεί η εταιρεία στην ιστοσελίδα της.

Σε τρεις φάσεις

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη, διάρκειας 18 μηνών, αφορά την κατασκευή και η δεύτερη, διάρκειας οκτώ ετών, περιλαμβάνει τη διαδικασία εκμετάλλευσης του χρυσοφόρου κοιτάσματος με ανοιχτή εκσκαφή. Η τρίτη και τελευταία φάση ζωής του έργου θα διαρκέσει 1,5 χρόνο και περιλαμβάνει το ασφαλές κλείσιμο του μεταλλείου καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των περιοχών της δραστηριότητας.

Υπολογίζεται ότι κατά την κατασκευή των υποδομών του έργου θα απασχοληθούν έως και 350 άτομα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα απορροφηθεί στη φάση λειτουργίας του μεταλλείου, ενώ το μόνιμο προσωπικό ειναι 200 άτομα.

Τα μεταλλεία Θράκης εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν κύκλο εργασιών 105 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία δρομολογεί επενδύσεις 6 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Υπολογίζονται σε 660 εκατ. ευρώ τα έσοδα από το έργο, σε 260 εκατ. ευρώ από τους φόρους στη φάση της λειτουργίας (με τιμή χρυσού 1.400 δολάρια ανά ουγκιά).