Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Στις 22 Δεκεμβρίου ορίστηκε η ημεριμηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον νέο διαγωνισμό για την επέκταση του προβλήτα 6 του λιμένος Θεσσαλονίκης, στον οποίον προχωρά η ΟΛΘ. Όπως χθες ανακοίνωσε η εισηγμένη, ακυρώθηκε η παλιά διαγωνιστική διαδικασία που είχε αναδείξει ως ανάδοχο την λοινοπραξία «MYTILINEOS SA – ROVER MARITIME SL – HDK SA»), ενώ προκήρυξε εκ νέου τον διαγωνισμό ύψους 130 εκατ. ευρώ.


Βάσει της πρόσκλησης, στις 22 Δεκεμβρίου θα έχουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προεπιλογής του 1ου Σταδίου αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2024, όπως και το β’ στάδιο αλλά και η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Όπως ανέφερε χτες η εισηγμένη, «αποφασίστηκε η Επαναπροκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του Έργου 6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής , το οποίο εντάσσεται στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, με τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για συμμετοχή στο 1ο Στάδιο “Προεπιλογή του Διαγωνισμού”. Η εν λόγω απόφαση για την υλοποίηση του Έργου λήφθηκε λόγω των νέων απαιτήσεων που προέκυψαν από τη νομοθετική μεταβολή του τρόπου αδειοδότησης, ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστοι όροι για την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπώς, με την ίδια απόφασή του, ενέκρινε την ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του Έργου, σύμφωνα με τους όρους 4.2. της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο 1ο Στάδιο της Προεπιλογής και τους όρους 4.2.7 και 4.4. της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για συμμετοχή στο 2ο Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας».

Προφανώς, ρόλο έπαιξε η άνοδος του κόστους υλικών και χρήματος στο τελευταίο χρονικό διάστημα.

Συνοπτική περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

To Έργο για την επέκταση της λιμενικής Υποδομής του 6ου Προβλήτα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες:

  • Κατασκευή ενός νέου πρόσθετου κρηπιδότοιχου, ως ευθεία προέκταση του υπάρχοντος κρηπιδότοιχου 26, με ελάχιστο συνεχές μήκος 513 μέτρων, εκ των οποίων τα 400 μέτρα τουλάχιστον θα παρέχουν ελάχιστο βάθος -16.50 μέτρα από την ΜΣΘ (Μέση Στάθμη Θαλάσσης).
  • Κατασκευή επιπρόσθετου χερσαίου χώρου, πλάτους τουλάχιστον 258 μέτρων, παράλληλα με τον πιο πάνω νέο κρηπιδότοιχο.
  • Κατασκευή όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του νέου κρηπιδότοιχου και του αντίστοιχου χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβανομένων: της βυθοκόρησης του διαύλου ναυσιπλοΐας και του κύκλου ελιγμών των πλοίων με ελάχιστο βάθος – 16,50 μέτρα από ΜΣΘ, τα δάπεδα του χερσαίου χώρου καθώς και τα απαραίτητα δίκτυα επικοινωνιών και υπηρεσιών.

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται ενδεικτικά σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του έργου.