Πηγή Εικόνας: απε - μπε

της Τέτης Ηγουμενίδη

Στην κατακύρωση σε έξι κοινοπραξίες του έργου «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Στρατού» προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ)

Το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί με συμφωνίες πλαίσιο, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει αρχικό προϋπολογισμό 47,8 εκατ. (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και δικαίωμα προαίρεσης 23,9 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Ο στόχος είναι να υποστηριχθούν οι στρατεύσιμοι στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας που είναι ενσωματωμένη στις ένοπλες δυνάμεις καθώς και να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας μετά το τέλος της στρατιωτικής τους θητείας.

Στις κοινοπραξίες που θα κληθούν να υπογράψουν συμφωνίες πλαίσιο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της ΚτΠ που διενεργεί τον διαγωνισμό, για λογαριασμό του υπουργείου Άμυνας, το έργο κατακυρώνεται στις παρακάτω κοινοπραξίες:

  1. Vodafone  – Universal Εκπαίδευση – ΤUV Ελλάς (TUV NORD)
  2. ΟΤΕ – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Διαγόρας – UCERT
  3. Nova Telecommunication – Άποψη Υπηρεσίες πληροφορικής Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης – ΒΕΛΛΟΥΜ υπηρεσίες πιστοποίησης Ε.Ε.
  4.  Uni Systems – Αριστοτέλειες Καταρτίσεις Αξιολογήσεις Πιστοποιήσεις – TUV Austria – Δήμητρα Ε.Σ. Α.Ε.
  5.  ΜΑΣΤΕΡ Κέντρο Κατάρτισης – UNICERT S. A. – Ν. ΝΟΥΛΑΣ
  6. ΑΚΤΙΒ Κομπιούτερ Σύστεμς – Ελένη Διαφωνίδου & ΣΙΑ ΟΕ – Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – EUROCERT Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων – i-SKILLS ΑΕ Πιστοποίησης Δεξιοτήτων

Το έργο περιλαμβάνει:

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής προς τους στρατεύσιμους  μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής κατά την επιλογή των διαδρομών μάθησης (learning paths).

Ασύγχρονη κατάρτιση διάρκειας 30 ωρών μελέτης το αντικείμενο των οποίων αφορά στις επιμέρους ενότητες του Πλαισίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Digi Comp 2.2 της ΕΕ.

Υπηρεσίες πιστοποίησης των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω των Προγραμμάτων Κατάρτισης.

Προμήθεια έως 50.000 φορητών συσκευών (tablets) με δυνατότητα πρόσβασης σε κινητά δίκτυα δεδομένων, μέσω ενσωματωμένης κάρτας SIM χωρίς περιορισμό δεδομένων, που θα αξιοποιηθούν από τους στρατεύσιμους για την πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες.

Η διάρκεια των συμφωνιών πλαίσιο θα είναι 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τους.