Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Με περιουσιακά στοιχεία τα 4 υφιστάμενα εμπορικά κέντρα (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και Designer Outlet) και αυτά που θα κατασκευαστούν στο Ελληνικό (Vouliagmenis Mall και Riviera Galleria) η Lamda Malls, οδεύει προς το ΧΑΑ το πρώτο εξάμηνο του 2024, με τη Lamda Development να στοχεύει στην άντληση 150 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε χθες η διοίκηση της Lamda, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο, Οδυσσέα Αθανασίου, στο πλαίσιο επενδυτικής ημερίδας (2023 Investor Day), για την ενημέρωση θεσμικών επενδυτών και αναλυτών, το ποσό αυτό θα διατεθεί για την κατασκευή των εμπορικών της κέντρων στο Ελληνικό και τη μείωση του δανεισμού της.

Τα δύο εμπορικά κέντρα στο Ελληνικό, Vouliagmenis Mall και Riviera Galleria, σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έκανε χθες η Lamda, θα κοστίσουν συνολικά 1,052 δις. ευρώ (προϋπολογισμός κατασκευής 656 εκατ., κόστος γης και υποδομές 263 εκατ., άλλα κόστη 133 εκατ.). Η χρηματοδότησή τους θα προέλθει από ίδια κεφάλαια (271 εκατ.) τραπεζικό δανεισμό (575 εκατ.) και από πωλήσεις γραφείων και άλλες πηγές (206 εκατ.).

Το Vouliagmenis Mall θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, θα είναι 50% μεγαλύτερο από το The Mall Athens (90 χιλ. τ.μ. μισθώσιμος χώρος, 280 καταστήματα) με τα προβλεπόμενα EBITDA για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του στα 55 εκατ. ευρώ. Οι πρόδρομες εργασίες ξεκινούν τις επόμενες ημέρες και οι κύριες το 2024. Έχουν γίνει συμφωνίες για το 53% των χώρων του και μέχρι το τέλος του έτους θα φτάσει στο 70%. Το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί ξεπερνά τα διαθέσιμα τ.μ. (είναι στο 152%).

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα ολοκληρωθεί το Riviera Galleria. Θα έχει 100 καταστήματα (19 χιλ. τ.μ. μισθώσιμος χώρος) και θα αποφέρει το 2027 EBITDA 17 εκατ. ευρώ. Οι κύριες εργασίες θα ξεκινήσουν το 2024. Υπάρχουν προ συμφωνίες για το 30% των χώρων του και μέχρι το τέλος του έτους θα φτάσουν στο 50%. Το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί ξεπερνά τα διαθέσιμα τ.μ. (είναι στο 190%).

Το 2022 το EBITDA από τα 4 εμπορικά κέντρα της Lamda ήταν 69 εκατ. ευρώ. Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των δύο εμπορικών κέντρων στο Ελληνικό τα συνολικά EBITDA από τα 6 εμπορικά κέντρα που θα έχει τότε εκτιμώνται σε 168 εκατ. (96 εκατ. από τα 4 υφιστάμενα και 72 εκατ. από τα νέα εμπορικά στο Ελληνικό).

Η ακτινογραφία των οικιστικών έργων σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του Ελληνικού και οι προσδοκίες για επιπλέον έσοδα 1 δις. ευρώ.

Αναφορικά με τα οικιστικά έργα στο Ελληνικό στην ίδια ενημέρωση αναπτύχθηκε σενάριο βάσει του οποίου εφόσον οι τιμές των κατοικιών στα Νότια Προάστια αυξηθούν τα επόμενα χρόνια κατά 1.000 ευρώ το τ.μ. η Lamda θα αποκομίσει επιπλέον έσοδα της τάξεως του 1 δις. ευρώ.

Βασική παραδοχή του σεναρίου είναι ότι σήμερα μια μέση τιμή για κατοικία είναι τα 7.800 ευρώ ανά τ.μ., ωστόσο, εκτιμάται ότι δεν θα μείνει εκεί, ειδικά στις επόμενες φάσεις του έργου, από το 2027 έως το 2037.

Στην πρώτη φάση του Ελληνικού (2021 – 2016) θα κατασκευαστούν 1.534 κατοικίες (244 χιλ. τμ.), ενώ στις φάσεις που θα ακολουθήσουν (2027 – 2037) 6.500 κατοικίες (900 χιλ. τμ) σύνολο δηλαδή κατοικιών 8.000.

Τα συνολικά έσοδα από τις 1.534 κατοικίες της πρώτης φάσης εκτιμώνται σε 2,3 δις. ευρώ, και το μικτό κέρδος 0,9 δις. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από τις κατοικίες που έχουν ήδη διατεθεί (170 του Riviera Tower, 115 του The Cove Residences και 28 βίλες) τα συνολικά έσοδα θα διαμορφωθούν σε 1,118 δις ευρώ (εκ των οποίων μέχρι το τέλος του 2023 θα έχουν εισπραχθεί 700 εκατ. ευρώ) και το μικτό κέρδος σε 422 εκατ. με το μικτό περιθώριο κέρδους 38%.

Το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα βγουν στην αγορά οι υπόλοιπες 1.230 κατοικίες της πρώτης φάσης (251 στη «γειτονιά» High – Rise, 432 σε κοντά στην Ποσειδώνος  και την Αλίμου και 115 στο τμήμα Neighborhood Retail) από τις οποίες αναμένονται έσοδα 1,171 δις και μικτό κέρδος 447 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή τα συνολικά έσοδα της πρώτης φάσης από πωλήσεις γης και άλλων assets (εκτός κατοικιών) θα ανέλθουν σε 300 εκατ. τέλος του 2023 και σε 800 εκατ. το 2026.

Από τις υπόλοιπες 6.500 κατοικίες στις επόμενες φάσεις ανάπτυξης του έργου τα εκτιμώμενα έσοδα είναι 9,3 δις. ευρώ και τα μικτά κέρδη 3,3 δις. ευρώ.

Η διοίκηση της Lamda εμφανίζεται αισιόδοξη για τη ζήτηση ως προς τις κατοικίες έχοντας εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη προσέλκυση διεθνών αγοραστών και αναφέρει ότι ήδη έχει καταγραφεί μεγάλη ζήτηση για οικιστικά έργα από περίπου 8.000 αγοραστές από 52 χώρες.