«Ανοίξαμε και σας  περιμένουμε»  λέει η ΑΑΔΕ στους πολίτες για την υποβολή  των  φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων της χρονιάς που πέρασε. Σήμερα  Δευτέρα  22 Απριλίου ανοίγει η ηλεκτρονική «πύλη» για τα 8,5 εκατομμύρια  φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν δήλωση. Πάντως οι συνταξιούχοι  και μισθωτοί φέτος δεν θα «κουνήσουν» το μικρό τους δαχτυλάκι αφού η εφορία έκανε  πρόοδο. Για  περίπου 1 εκατομμύριο φορολογούμενων οι δηλώσεις  είναι έτοιμες και προπληρωμένες. Μάλιστα αν δεν τις έχουν υποβάλει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία – προθεσμία υποβολής, οι δηλώσεις θα υποβάλλονται αυτόματα στην εκπνοή της προθεσμίας από την ίδια την ΑΑΔΕ.

Βέβαια οι συνταξιούχοι και μισθωτοί που μένουν εκτός της αυτόματης διαδικασίας θα πρέπει να αναζητήσουν τις παραδοσιακές τους «πηγές» δηλαδή τους λογιστές για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής.

Η ΑΑΔΕ παρότι εξήγγειλε τη νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ι οποίες πιθανόν να γίνουν γνωστές όσο πλησιάζει ο χρόνος λήξης υποβολής των δηλώσεων.

Η αγορά των λογιστών με την αυτοματοποίησης της υποβολής θα χάσουν ένα «χαρτζιλίκι»  αξίας 2 εκατ. ευρώ σε διάστημα δύο μηνών.

Το ενδιαφέρον όμως στρέφεται  στην κατηγορία των  ελεύθερων  επαγγελματιών  και αυτοαπασχολούμενων  καθώς  τα στοιχεία με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα θα είναι προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ και δεν θα επιδέχονται σημαντικές αλλαγές. Αυτό για τους επαγγελματίες σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να δηλώσουν λιγότερα εισοδήματα ή περισσότερες δαπάνες.
Οι 630.000  φορολογούμενοι της κατηγορίας  θα τα βρουν σκούρα  με την εφορία καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι τα ετήσια  εισοδήματα  των 10.900 ευρώ δεν τα φτάνουν. Όσοι πάρουν την απόφαση  να διατυπώσουν και επίσημα  τις αντιρρήσεις θα ελεγχθούν μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας
Πάντως όσοι θεωρούν ότι το εισόδημα που έχει υπολογίσει η εφορία είναι υψηλότερο  μπορούν να  υποβάλλοντας αίτημα για έλεγχο ή για αντικειμενικούς λόγους στην πλατφόρμα που θα ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.
Τα ψιλά  γράμματα  των φορολογικών δηλώσεων.
 Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους αλλά και όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, απαλλάσσονται από την κάλυψη του 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις.
Όσοι είναι 65 ετών και άνω έχουν έκπτωση 30% στα τεκμήρια διαβίωσης.
Για τους νέους επιτηδευματίες μειώνεται κατά 50% ο ελάχιστος φορολογικός συντελεστής, από το 9% μειώνεται στο 4,5% εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα ήταν το 2023 μέχρι 10.000 ευρώ.
Τέκνα που φιλοξενούνται από τους γονείς τους στην κατοικία των γονέων δεν επιβαρύνονται με το τεκμήριο κατοικίας καθώς το τεκμήριο επιβαρύνει τους γονείς.
Η κατοικία που νοικιάζουν τα παιδιά – εξαρτώμενα μέλη που σπουδάζουν μακριά από το τόπο μόνιμης διαμονής δηλώνεται ως δευτερεύουσα από το γονέα για να επιβαρύνεται εκείνος από το τεκμήριο.
Όσοι δεν εισέπραξαν ενοίκια το 2023 θα πρέπει, μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης να έχουν εκδώσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
Στις κοινές δηλώσεις συζύγων διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο.

Νίκος Θεοδωρόπουλος