Πράσινο φως από το ΥΠΕΝ σε αλλαγές της ΑΕΠΟ στην Ηλεκτρική Διασύνδεση των Κυκλάδων

Το τελικό ΟΚ για επιμέρους αλλαγές στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του μεγάλου έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης των Κυκλάδων δίνει το ΥΠΕΝ με την έγκριση της τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου.

Στην πραγματικότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής Κώστα Δημόπουλου (που έχει την ευθύνη υπογραφής για τα μεγάλα έργα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση), εγκρίνει τον νέο σχεδιασμό και την αναβάθμιση του δικτύου που προώθησε και υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης των νησιών των Κυκλάδων στο Αιγαίο.

Στιγμιότυπο από το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ
Πηγή Εικόνας: ΑΔΜΗΕ

Θυμίζουμε ότι η ενεργειακή διασύνδεση των νησιών των Κυκλάδων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα που πραγματοποιούνται με ευρωπαίκούς πόρους στη χώρα μας από το ΕΣΠΑ και την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και η Κομισιόν το θεωρεί παράδειγμα και καλή πρακτική, ως μεγάλο έργο μάλιστα.

Ακόμη θυμίζουμε ότι η επόμενη φάση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών των Κυκλάδων αλλά και ολόκληρου Αιγαίου έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ παράλληλα για επιμέρους έργα θα χρησιμοποιηθούν και πόροι της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027 από τα Ευρωπαίκά Διαρθρωτικά Ταμεία.

Αξίζει να τονίσουμε ότι η έγκριση της ΑΕΠΟ αποτελεί και προπομπό για την Δ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων που τώρα ωριμάζει (τα έργα που προβλέπονται στις φάσεις Α, Β και Γ έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται) καθώς επιμέρους κομμάτια της τελευταίας αυτής φάσης περιλαμβάνονται στην τροποίηση της ΑΕΠΟ που προωθεί το ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του economix η τροποποίηση της ΑΕΠΟ υπογράφεται και δημοσιεύεται εντός των ημερών.

Πηγή Εικόνας: ΥΠΕΝ

Τι εγκρίνεται με την τροποποίηση της ΑΕΠΟ

Επί της ουσίας, το αρχικό έργο της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης που αδειοδοτείται από το ΥΠΕΝ (με πρώτη αδειοδότηση το μακρινό 2009…) αφορά στη διασύνδεση του ΚΥΤ Λαυρίου με τον νέο Υποσταθμό (Υ/Σ) Σύρου μέσω υποβρύχιων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ) τάσεως 150 kV, μήκους 100 km περίπου. Από τη Σύρο, μέσω υποβρυχίου καλωδίου διασυνδέονται τα νησιά Πάρος, Μύκονος και Τήνος (εναλλακτικά με Άνδρο) ενώ από την Πάρο με υποβρύχιο καλώδιο διασυνδέεται η Μύκονος μέσω Νάξου, κλείνοντας έτσι το βρόγχο.

Τα έργα διασύνδεσης περιλαμβάνουν επίσης την εγκατάσταση των τερματικών σταθμών 400/150 kV (GIS) ΚΥΤ Λαυρίου και 150 kV Κύθνου, των Υ/Σ κλειστού τύπου (GIS) 150 kV/ΜΤ Σύρου, Μυκόνου, Πάρου, Νάξου καθώς και προσθήκες στις υφιστάμενες τερματικές εγκαταστάσεις 150 kV Τήνου και Άνδρου.

Το σύνολο των οδεύσεων των Γραμμών Μεταφοράς από τους Υποσταθμούς και τις Τερματικές Εγκαταστάσεις έως το εκάστοτε σημείο προσαιγιαλώσεως πραγματοποιείται αποκλειστικά υπογείως.

Σημειώνεται ότι οι αδειοδοτημένες Τερματικές Εγκαταστάσεις Κύθνου, που κατά την προμελέτη του έργου αποτελούσαν εναλλακτική επιλογή ως ενδιάμεσος σταθμός της διασύνδεσης Λαυρίου-Σύρου, παραμένουν στον ευρύτερο σχεδιασμό του έργου ως μελλοντική δυνατότητα και πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν στην 4η φάση του έργου.

Οι τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ του έργου που εγκρίνονται τώρα από το ΥΠΕΝ αφορούν στην ενίσχυση των τερματικών εγκαταστάσεων του ΚΥΤ (GIS) Λαυρίου, τόσο για τη διασύνδεση των Κυκλάδων (όπως περιγράφηκαν παραπάνω),  όσο και για τη διασύνδεση των Δυτικών Κυκλάδων (στη φάση Δ’ του έργου).

Για τις ανάγκες της εν λόγω διασύνδεσης και την ισχυροποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, θα εγκατασταθεί εντός του κτιρίου GIS στο Λαύριο μια νέα πύλη Γραμμής Μεταφοράς τεχνολογίας GIS και εντός του αδειοδοτημένου γηπέδου δύο επιπλέον πηνία 25MVAR 150kV με τις αντίστοιχες πύλες GIS. Οι νέες συνδέσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω υπογείων καλωδίων τα οποία θα εισέλθουν στο κτίριο GIS και περιλαμβάνουν τις συνδέσεις με τον Υ/Σ «Μικρό Λαύριο», με το ΚΥΤ Αργυρούπολης, με τις δύο Γραμμές Μεταφοράς διπλού κυκλώματος «Παλλήνη-Λαύριο» και «Παλλήνη-Βάρη/Λαύριο» και με τους δύο Μετασχηματιστές της διανομής που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του όμορου υφιστάμενου ΚΥΤ Λαυρίου. Ο εξοπλισμός των εν λόγω Γραμμών Μεταφοράς που θα τεθεί εκτός χρήσης, θα αποξηλωθεί

Επίσης, με την ΑΕΠΟ συμπληρώνεται ο εξοπλισμός των Υ/Σ Νάξου και Μυκόνου με επιπλέον αυτεπαγωγές.

Πηγή Εικόνας: ΥΠΕΝ

Τέλος, με την τροποποίηση της ΑΕΠΟ παρατείνεται ο χρόνος ισχύος της μέχρι 16/9/2021, δηλαδή 15 χρόνια από την τροποποίηση – ανανέωση, όπως προβλέπει ο νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΕΝ, από όσα στοιχεία έχει προσκομίσει ο ΑΔΜΗΕ στον Φάκελο Τροποποίησης – Φάκελο Ανανέωσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου για τις τροποποιήσεις-συνδέσεις που σχεδιάζει, «δεν αναμένεται να επέλθουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής σε σχέση με τις επιπτώσεις του έργου όπως προβλέπεται από την εν ισχύ ΑΕΠΟ. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η υποβολή ΜΠΕ για την προτεινόμενη τροποποίηση της ΑΕΠΟ».

Διαβάστε εδώ την αναλυτική παρουσίαση του μεγάλου αυτού έργου που ολοκληρώνεται, την οποία δημοσιεύσαμε πριν λίγους μήνες:

Οι Κυκλάδες στην «πρίζα» – ΕΣΠΑ: το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Ηλεκτρικό Δίκτυο Υψηλής Τάσης