Πηγή Εικόνας: ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Στο προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θέτουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έως 1500 εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε Βιομηχανικά Πάρκα όλης της χώρας.


Ζητούν, με μέριμνα του ίδιου του Πρωθυπουργού, να ληφθούν μέτρα,  ώστε να διασφαλιστεί  η λειτουργία τους σε καθεστώς ακηδεμόνευτης και υγιούς επιχειρηματικότητας, όπως επίσης η συμμετοχή των θεσμικών εκπροσώπων των βιομηχανικών επιχειρήσεων  της χώρας στις κεντρικές αποφάσεις και  νομοθετικές εξελίξεις, τα κίνητρα και τα χρηματοδοτικά προγράμματα, προς όφελος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,  της εθνικής οικονομίας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Σε Διάβημα Διαμαρτυρίας, που απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, το οποίο υπογράφουν ο Πρόεδρος του ΔΣ ΠΑΣΕΒΙΠΕ κ. Πέτρος Μαντάς και συνυπογράφουν  οι πρόεδροι ΒΙΠΕ 15 περιοχών από όλη τη χώρα, αφού η πρωτοβουλία τους χαρακτηρίζεται «ως ύστατη ελπίδα ανάσχεσης σειράς στρεβλώσεων και δυσλειτουργιών που μας ταλαιπωρούν επί μακράν, με ιδιαίτερα βλαπτικές συνέπειες τόσο για τις επιχειρήσεις μας όσο και κατ’ επέκταση για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και την εθνική οικονομία»,  γίνεται αναφορά στις «σοβαρότατες προσπάθειες της κυβέρνησης για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της πανδημίας στο επιχειρείν» και   ταυτοχρόνως υπογραμμίζονται ως κυρίαρχα θέματα, που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, τα εξής:

-Ο αποκλεισμός του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, ο οποίος όπως τονίζεται  «εκπροσωπεί το παραγωγικό mittelstand της Ελλάδας και συγκεκριμένα 22 τοπικούς συνδέσμους εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις ΒΙΠΕ της επικράτειας που αριθμούν στις 1.200 – 1.500 επιχειρήσεις ενώ το Δ.Σ. μας αποτελείται αποκλειστικά από επιχειρηματίες», από τις νομοθετικές εξελίξεις. «Θέλουμε να σας επισημάνουμε, με τον πιο έντονο τρόπο την αγνόηση που εισπράττουμε από μια σειρά θεσμούς που νομοθετούν και αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς» τονίζεται σχετικά στο διάβημα του ΠΑΣΕΒΙΠΕ προς των Πρωθυπουργό και σημειώνεται ότι «το πλέον πρόσφατο παράδειγμα είναι ο αποκλεισμός μας από τη σύνθεση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΦΕΚ 902/Β/17-3-20), η οποία στοχεύει στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα (Ν. 3982/11)».

 -Tο καθεστώς λειτουργίας των Βιομηχανικών Πάρκων από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ,  η οποία όπως αναφέρεται «συνιστά τον μονοπωλιακό, υποχρεωτικό διαχειριστή μας, αποτελεί παρωχημένο μοντέλο διαχείρισης και έχει μετεξελιχθεί σε έναν αδιάλλακτο και θεσμικά προστατευόμενο “συνεργάτη”, έναν εισπρακτικό μηχανισμό, ο οποίος λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας».

-«Απευθυνόμαστε λοιπόν σε σας και αιτούμαστε τη δημιουργία μιας κατάλληλης γραμμής επικοινωνίας μαζί σας ή με όποιον συνεργάτη επιλέξετε, για να μας επιτραπεί να εκθέσουμε αναλυτικά τα προβλήματα μας», αναφέρεται στο Διάβημα Διαμαρτυρίας του ΠΑΣΕΒΙΠΕ προς τον κ Μητσοτάκη.

To Διάβημα Διαμαρτυρίας

Το πλήρες κείμενο του Διαβήματος Διαμαρτυρίας του ΠΑΣΕΒΙΠΕ προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Απευθυνόμαστε σε σας ως ύστατη ελπίδα ανάσχεσης σειράς στρεβλώσεων και δυσλειτουργιών που μας ταλαιπωρούν επί μακράν, με ιδιαίτερα βλαπτικές συνέπειες τόσο για τις επιχειρήσεις μας όσο και κατ’ επέκταση για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και την εθνική οικονομία. Η ακλόνητη πεποίθηση και εμπιστοσύνη μας ότι εσείς μπορείτε να εκφράσετε τη μέση εθνική γραμμή που θα τύχει της ομόφωνης και διακομματικής αποδοχής όλου του πολιτικού και κομματικού φάσματος και θα ενεργήσετε για τη ριζική αντιμετώπιση του, στο όνομα της βιομηχανικής ανάπτυξης της πατρίδας μας, αποτέλεσε την αφετηρία της παρούσας διαμαρτυρίας.

Ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος, εκπροσωπούμε το παραγωγικό mittelstand της Ελλάδας και συγκεκριμένα 22 τοπικούς συνδέσμους εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις ΒΙΠΕ της επικράτειας που αριθμούν στις 1.200 – 1.500 επιχειρήσεις ενώ το Δ.Σ. μας αποτελείται αποκλειστικά από επιχειρηματίες.

Παρά τη δημιουργία βιομηχανικών περιοχών προ 50 ετών είναι ενδεικτικό της κατάστασης ότι μόνο το 5% της μεταποίησης είναι εντός χωροταξικά οργανωμένων υποδοχέων. Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε κατά τα τελευταία 20 χρόνια μιας ατυχούς και πρόχειρης ιδιωτικοποίησης. Στις πολλαπλές προκλήσεις επιβίωσης που μας επιφέρουν οι συνεχείς κρίσεις, έρχεται να προστεθεί ένα χρόνιο, διαρκές, όσο και παράδοξο, πρόβλημα. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ που συνιστά τον μονοπωλιακό, υποχρεωτικό διαχειριστή μας αποτελεί παρωχημένο μοντέλο διαχείρισης και έχει μετεξελιχθεί σε έναν αδιάλλακτο και θεσμικά προστατευόμενο “συνεργάτη”, έναν εισπρακτικό μηχανισμό, ο οποίος λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας.

Ενώ οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις είναι ιδιοκτήτες γης, σε πολλές περιπτώσεις κατέχουν συλλογικά την πλειοψηφία της γης, οι θεσμικές και αδρανειακές συνθήκες που επικρατούν εδώ και δεκαετίες δεσμεύουν κανονιστικά την καθημερινότητα μας. Λειτουργούμε σε ένα ασφυκτικό κλοιό, σε ένα περιβάλλον με ελλιπείς έως ανύπαρκτες υποδομές, χαμηλού επιπέδου ή μηδενικές υπηρεσίες και ελλειμματικές επιλογές αντιμετώπισης των παραγωγικών μας αναγκών.

Αξιότιμε κ.Πρωθυπουργέ,

Με την ευκαιρία της παρούσης, θέλουμε να αναγνωρίσουμε τις σοβαρότατες προσπάθειες της κυβέρνησης για την ελαχιστοποίηση των συνεπειών της πανδημίας στο επιχειρείν. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να σας επισημάνουμε, με τον πιο έντονο τρόπο την αγνόηση που εισπράττουμε από μια σειρά θεσμούς που νομοθετούν και αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς. Το πλέον πρόσφατο παράδειγμα είναι ο αποκλεισμός μας από τη σύνθεση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΦΕΚ 902/Β/17-3-20), η οποία στοχεύει στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα (Ν. 3982/11), όπου παρά τα δεκάδες υπομνήματά μας και συγκεκριμένη δημόσια δέσμευση από τον Υπάν, οι αρμόδιοι πολιτικοί παράγοντες επιμένουν στη διατήρηση της σύνθεσης της Επιτροπής, παρότι έχουμε καταγγείλει τη μονομέρεια που τη διέπει. Ταυτόχρονα έχουμε επισημάνει την χαμένη ευκαιρία που δημιουργείται να συμβάλουμε με την πολύτιμη γνώση και εμπειρία μας, στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας.

Η παραπάνω αδυναμία μας να επηρεάσουμε τις νομοθετικές εξελίξεις, τα κίνητρα και τα χρηματοδοτικά προγράμματα προς όφελος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, κλονίζει την εμπιστοσύνη μας στο θεσμικό έργο που παράγεται. Αναπαράγει τον εγκλωβισμό μας στις επιθυμίες και ορέξεις ενός αναγκαστικού διαχειριστή που δεν λειτουργεί προς όφελος μας παρά ικανοποιεί τραπεζοοικονομικά κριτήρια άσχετα με τις ανάγκες μια υγιούς μεταποιητικής ανάπτυξης και της πολυπόθητης επαναβιομηχάνισης.

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ,

Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους οργανωμένους υποδοχείς μέσω των εγκατεστημένων επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ (για πολλές δεκαετίες μερικοί εξ ημών), μετασχηματίζοντας τα μειονεκτήματα που απορρέουν από το διαχειριστικό καθεστώς αυτών των ΒΙΠΕ σε πλεονεκτήματα ικανά για να ανταποκριθούμε στο σκληρό διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτός ο άξονας πολιτικής είναι απόλυτα συνυφασμένος με ένα νέο σχεδίασμό για μια εθνική βιομηχανική πολιτική στο πλαίσιο της ΕΕ και δεν μπορεί να ασκείται και να επηρεάζεται τόσο αρνητικά μάλιστα από ιδιωτικοοικονομικές δομές και συμφέροντα. Το κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του οριζόντια. Αυτή η οριζόντια διάσταση και η αποτελεσματικότητα που έχετε επιδείξει ο ίδιος προσωπικά στην επίλυση μικρών και μεγάλων προβλημάτων, είναι ο καταλύτης που μας οδήγησε στη λήψη της παρούσας πρωτοβουλίας.

Απευθυνόμαστε λοιπόν σε σας και αιτούμαστε τη δημιουργία μιας κατάλληλης γραμμής επικοινωνίας μαζί σας ή με όποιον συνεργάτη επιλέξετε, για να μας επιτραπεί να εκθέσουμε αναλυτικά τα προβλήματα μας. Κυρίως δε, να υποδείξουμε προτάσεις και λύσεις που θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να υιοθετηθούν από τους αρμόδιους υπουργούς, για το καλό της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της εθνικής οικονομίας, γενικά για το δημόσιο συμφέρον.

Με την ελπίδα μιας καλύτερης εξέλιξης των προσπαθειών μας όπως και την εκπροσώπηση μας στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία, αναμένουμε με αγωνία τις πρωτοβουλίες σας ή και την πρόσκληση σας για μια «ζωντανή» παράθεση των προβλημάτων και των προτάσεων μας.

Με εκτίμηση,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Για τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Πέτρος Μαντάς Πρόεδρος ΔΣ

Το διάβημα διαμαρτυρίας προσυπογράφουν οι κάτωθι:

Ελευθέριος Αραμπατζής, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων

Ελευθέριος Αντωνακάκης, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης

Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Σερρών

Θωμάς Μποντίνας, Εκπρόσωπος ΒΙ.ΠΕ. Πρέβεζας

Νικόλαος Αθηναίος, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας

Αναστάσιος Πολυζωίδης, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

Γεώργιος Δημητρόπουλος, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης

Στρατής Σταυρόπουλος, Εκπρόσωπος ΒΙ.ΠΕ. Δράμας

Χρήστος Γιορδαμλής, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης

Δημήτριος Λειβαδάρος, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας

Γεώργιος Γιαννίτσης, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας

Ζήσης Ντελόπουλος, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Βόλος Β’

Παύλος Κεφαλίδης, Εκπρόσωπος ΒΙ.ΠΕ. Φλώρινας

Ιάκωβος Φραντζής, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Ροδόπης

Ευάγγελος Γκάγκος, Πρόεδρος ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας

Με εκτίμηση,

Γραμματεία ΠΑΣΕΒΙΠΕ