Εγκρίθηκε η τεχνική περιβαλλοντική μελέτη για την εγκατάσταση νέου συστήματος έγχυσης άνθρακα (επέκταση του υφιστάμενου) της βιομηχανίας παραγωγής χάλυβα της Χαλυβουργίας Ελλάδος στην Β´ ΒΙΠΕ Βόλου.

Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού διευθυντή περιβαλλοντικής πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωσταντίνου Δημόπουλου, που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, εγκρίθηκε η ΤΕΠΕΜ, που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία νέου συστήματος έγχυσης ενεργού άνθρακα (επέκταση υφιστάμενου), σε εφαρμογή του όρου 4.2.6. της αρ. πρώτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ: 60891/4183/6.9.2022 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την λειτουργία των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας παραγωγής χάλυβα της Χαλυβουργίας Ελλάδος ΑΕ στην Β’ ΒΙΠΕ Βόλου στο Βελεστίνου.

Όπως αναφέρεται, το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση και λειτουργία νέου συστήματος έγχυσης ενεργού άνθρακα συνολικής ισχύος 7,33 kW στον αγωγό απαερίων του φούρνου κάδου πριν την είσοδο τους στο σάκο φίλτρου.