Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης των Επενδυτικών Προτάσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην πλατφόρμα διαβούλευσης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, το θετικό  αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δίνει το «πράσινο φως» στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υποδομών σε 14 Βιομηχανικά Πάρκα με το επενδυτικό πλάνο να ανέρχεται σε 50,4 εκ. ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες γης, μετά την ενημέρωση που οργάνωσε η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., συμμετείχαν στην ψηφοφορία των έργων στο πλαίσιο της δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, σε 14 Επιχειρηματικά Πάρκα / Βιομηχανικές Περιοχές. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα των έργων για κάθε πάρκο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης της Δράσης και του νομοθετικού πλαισίου για τους οργανωμένους υποδοχείς.

Δώδεκα ιδιοκτήτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 5,5% των συνολικών εκτάσεων των επιχειρηματικών οικοπέδων των συγκεκριμένων Επιχειρηματικών Πάρκων, ψήφισαν αρνητικά. Κατά συνέπεια, οι αρνητικές ψήφοι δε συγκέντρωσαν την πλειοψηφία, όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς Λειτουργίας, οπότε το αποτέλεσμα δίνει το «πράσινο φως» στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υποδομών στα συγκεκριμένα Πάρκα, δημιουργώντας ακόμα ένα θετικό ορόσημο στις δράσεις της.

Το όραμα της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, όπως αναφέρεται, είναι η στέγαση της παραγωγικής επιχειρηματικότητας σε οργανωμένες περιοχές με σύγχρονες ενεργειακές, ψηφιακές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες επαναλαμβανομένων εσόδων, εκπληρώνοντας τα κριτήρια ESG για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας και ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Υπενθυμίζεται ότι στα Πάρκα της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ δραστηριοποιούνται 1.600 εταιρείες με 35.000 εργαζομένους, συμβάλλοντας στο 6% του ΑΕΠ της χώρας.