Δημοτικό Σχολείο [Δημοτικό Σχολείο Παρανεστίου]
Δημοτικό Σχολείο [Δημοτικό Σχολείο Παρανεστίου]