Σημαντικές παρεμβάσεις για την ταχύτερη υλοποίηση ιδιωτικών και στρατηγικών επενδύσεων δρομολογεί το υπουργείο Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές, μεταξύ των μέτρων που εξετάζει το αρμόδιο υπουργείο είναι η τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου προκειμένου να μειωθεί κατά περίπου 70% ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο.

Κατά τις ίδιες πηγές για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο χρειάζονται κατά μέσο όρο 650 ημέρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσέλκυση επενδύσεων.

Ο συνολικός χρόνος για την οριστική έγκριση σχεδίων και την ενίσχυση επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου είναι ακόμα μεγαλύτερος, δεδομένου ότι το στάδιο ελέγχου μπορεί να έχει διάρκεια η οποία υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο για τη συγκρότηση των επιτροπών ελέγχου επενδυτικών σχεδίων, η οποία γίνεται με κλήρωση, απαιτείται χρονικό διάστημα που κυμαίνεται μεταξύ έξι και 10 μηνών. Για την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών θα προχωρήσει η ενίσχυση των ομάδων ελέγχου με ορκωτούς λογιστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος αναπτυξιακός νόμος οποίος θα τεθεί σε διαβούλευση το 2021 θα προβλέπει ότι η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα ξεκινάει αμέσως μετά την υποβολή τους και όχι μετά από την ολοκλήρωση του κύκλου του καθεστώτος που είναι σε εξέλιξη.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των σχεδίων που θα υποβάλλονται για υπαγωγή θα ολοκληρώνονται ταχύτερα όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος που θα προμηθευτεί το υπουργείο Ανάπτυξης για το σκοπό αυτό.

Το νέο σύστημα, το κόστος του οποίου έχουν επωμισθεί οι συστημικές τράπεζες, αναμένεται να παραδοθεί το Μάιο, ωστόσο καταβάλλονται προσπάθειες προκειμένου να παραδοθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Όταν θα τεθεί σε λειτουργία θα συμπληρώσει το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων μέσω του οποίου υποβάλλονται τώρα εκθέσεις ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων.

Στρατηγικές επενδύσεις

Ένας από τους στόχους του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η δημιουργία νέου πληροφοριακού συστήματος και για την παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων.

Η έλλειψη πληροφοριακού συστήματος δεν επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση των διοικητικών πράξεων – κυρίως των αδειοδοτικών διαδικασιών – που απαιτούνται για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.

Το αποτέλεσμα είναι συχνά να σημειώνονται καθυστερήσεις και να μην τηρούνται οι προθεσμίες που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία για την έκδοση άδειας ή έγκρισης για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία στρατηγικής επένδυσης ορίζεται προθεσμία 45 ημερών.

 

 

Επιτάχυνση της υλοποίησης για έργα ΣΔΙΤ

Η επιτάχυνση έργων που υλοποιούνται με σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, δεδομένου ότι όλα τα έργα που εγκρίνονται από τη διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ αυτομάτως θεωρούνται στρατηγικές επενδύσεις.

Η ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών για έργα ΣΔΙΤ θεωρείται μείζονος σημασίας ενόψει της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2021 – 2027) και της ενεργοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη από το 2009 έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί μόλις 14 συμβάσεις ΣΔΙΤ συνολικής αξίας 822 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τριών μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο με αξία 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Για την ταχύτερη υλοποίηση επενδύσεων ΣΔΙΤ το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρήσει έως τα μέσα Οκτωβρίου σε σύναψη σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD).

Η Τράπεζα θα προσφέρει τη συνδρομή της στον κρατικό μηχανισμό στην εκπόνηση μελετών για έργα ΣΔΙΤ (μελέτες κόστους – οφέλους, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κτλ) και στην προσέλκυση νέων έργων που μπορούν να υλοποιηθούν με τη σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα.