το ΤΡΑΜ της Αθήνας στον τερματικό σταθμό της Πλατείας Συντάγματος
το ΤΡΑΜ της Αθήνας στον τερματικό σταθμό της Πλατείας Συντάγματος
Πηγή Εικόνας: wikipedia

Στην έγκριση του ειδικού προγράμματος του δήμου Αθηναίων το οποίο προβλέπει παρεμβάσεις ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση των αστικών υποδομών και του οικονομικού κλίματος και για την εφαρμογή πολιτικών κατά των διακρίσεων και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, ενέκρινε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης. 

Σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης του προγράμματος που υπογράφει ο κ. Τσακίρης, σκοπός της πρωτοβουλίας είναι «η ουσιαστική αναστροφή της διαρκούς φθοράς της πόλης της Αθήνας την τελευταία δεκαετία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της σώρευσης διαχρονικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών προκλήσεων και προβλημάτων». 

Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι τα διοικητικά όρια του δήμου Αθηναίων, ενώ οι βασικοί άξονες προτεραιότητας είναι οι εξής: 

  • Βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας των αστικών υποδομών. 
  • Ενίσχυση της προσβασιμότητας ειδικότερα των ατόμων που χρειάζονται υποστήριξη. 
  • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των υποδομών της πόλης. 
  • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 
  • Ανάπτυξη τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών των υπηρεσιών. 
  • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και των κοινωνικών υποδομών. 
  • Δράσεις τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή του προγράμματος. 

 

Τα έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος δεν εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων για το 2020, ύψους 264 εκατομμυρίων ευρώ. Οι υπηρεσίες του δήμου της Αθήνας έχουν κάνει μία προεργασία για τις παρεμβάσεις του ειδικού προγράμματος που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ με ποσό έως και 40 εκατομμυρίων ευρώ, δίχως ωστόσο να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις ακόμα.    

Αποφάσεις για τα έργα που θα ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων, το οποίο θα έχει διάρκεια δύο ετών (2020 – 2022), θα λάβει η επιτροπή συντονισμού. Καθήκοντα προέδρου θα αναλάβει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ενώ στην επιτροπή ως μέλη θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Αθηναίων, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και ο γενικός γραμματέας του δήμου Αθηναίων. 

Για την τεχνική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη του έργου της επιτροπής συντονισμού θα συγκροτηθεί τεχνική γραμματεία η οποία θα εδρεύσει στη διεύθυνση διαχείρισης εθνικού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και θα εποπτεύεται από το γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης. 

Φορείς υλοποίησης των έργων που θα γίνουν στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος δύνανται να είναι όλοι οι φορείς και τα νομικά πρόσωπα του δήμου Αθηναίων, καθώς και επαγγελματικοί, οικονομικοί και άλλοι φορείς που εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής. Ουσιαστικά πρόκειται για φορείς όπως η Ανάπλαση Αθήνας, ή η νεοσύστατη ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πάρκο Α.Ε., η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του Εθνικού Κήπου και του λόφου Φιλοπάππου.  

Μιλώντας στ economix.gr κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι το ειδικό πρόγραμμα – το μοναδικό που εφαρμόζεται από δημοτική αρχή – αποτελεί πιλοτική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το οποίο προβλέπεται από τον αναπτυξιακό νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα». 

Αντικείμενο του ΕΠΑ αποτελεί ο μεσοπρόθεσμος αναπτυξιακός προγραμματισμός αξιοποίησης των εθνικών πόρων του ΠΔΕ με τον καθορισμό προτεραιοτήτων ανά τομέα πολιτικής για κάθε προγραμματική περίοδο. 

Από το επόμενο έτος ο προγραμματισμός που αφορά στο ΠΔΕ θα γίνεται σε βάση πενταετίας και όχι ετησίως όπως ισχύει τώρα, προκειμένου να συνάδει με την εκάστοτε προγραμματική περίοδο δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός έργων χρηματοδοτείται τόσο από ευρωπαϊκούς όσο και από εθνικούς πόρους.