Μετά την πρόταση της κυβέρνησης, ως μετόχου και της ειδικής σχέσης με τον βασικό μέτοχο Paneuropean, και μετά τη σχετική γενική συνέλευση, η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», η μητρική εταιρεία του ομίλου, ανακοίνωσε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα. Η σύνθεσή του και οι ρόλοι, μετά τη σημερινή συνεδρίαση, έχουν ως εξής:

 • Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος
 • Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος
 • Γεώργιος Αλεξόπουλος, εκτελεστικό μέλος
 • Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος
 • Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αλέξανδρος Μεταξάς, μη εκτελεστικό μέλος
 • Ιορδάνης Αϊβάζης, μη εκτελεστικό μέλος
 • Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος Ψάρρας, μη εκτελεστικό μέλος
 • Λουκάς Παπάζογλου, μη εκτελεστικό μέλος
 • Θεόδωρος Πανταλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Σπυρίδων Παντελιάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 • Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων.
 • Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος – εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ορισθεί μέχρι την 17.04.2023.

Με τη σύνθεση αυτή, το ελληνικό δημόσιο κρατά τη θέση του Προέδρου, αλλά ως μη εκτελεστικού, και την ηγεσία του ΔΣ και του εποπτικού του ρόλου αλλά η καθημερινή διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, στα χέρια του ανθρώπου του ομίλου Λάτση στα ΕΛΠΕ, Αδρέα Σιάμισιη.