Στο 3,84% διαμορφώθηκε η απόδοση των τρίμηνων Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το Ελληνικό Δήμοσιο άντλησε συνολικά 812,5 εκατ. ευρώ, έναντι 625 εκατ. ευρω που ήταν ο στόχος. Το ύψος των προσφορών έφθασε τα 1,045 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η απόδοση των εντόκων στην προηγούμενη δημοπρασία που είχε πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο είχε διαμορφωθεί στο 3,88%.

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024, ενώ για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.