Για πρώτη φορά συμμετείχε, φέτος, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) στο διεθνές συνέδριο International Hospitality Industry Investment Conference (IHIIC- IHIF Americas), το οποίο διεξήχθη από 2 έως 4 Ιουνίου 2024 στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στόχος ήταν τόσο η ενημέρωση του επιχειρηματικού κοινού της Βόρειας Αμερικής, όσο και η προσέλκυση νέων, εν δυνάμει, επενδυτών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, διοργανώθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, αφιερωμένη στην Ελλάδα με τίτλο: «Greece Hospitality: Investing in a Booming Market», στην οποία συμμετείχαν 25 εκπρόσωποι του κλάδου, αριθμός που κρίνεται από την Enterprise Greece ως ιδιαίτερα ικανοποιητικός για τέτοιου είδους παρουσιάσεις.

Τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκε το συνέδριο ήταν:

– Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη του κλάδου της φιλοξενίας μετά την πανδημία, με έμφαση στις στρατηγικές επενδύσεις κατά τη διάρκεια του κλυδωνισμού των αγορών, όπως επίσης και τις χρηματοοικονομικές πτυχές των επενδύσεων φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών δαπανών και της διαφοροποίησης της ζήτησης. Οι ομιλητές ανέφεραν ότι, οι πτώσεις της αγοράς συχνά παρουσιάζουν κορυφαίες ευκαιρίες για εξαγορές και επεκτάσεις, όπως αποδεικνύεται από εταιρείες που έκλεισαν πολλαπλές συμφωνίες κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, ωστόσο το κόστος χρηματοδότησης και η μεγιστοποίηση των αποδόσεων, παραμένουν μεταξύ των υπαρκτών προκλήσεων.

– Οι παράγοντες ESG καθώς υπογραμμίστηκε η αυξανόμενη σημασία της βιωσιμότητας στις επενδύσεις φιλοξενίας. Σημειώνεται ότι η ενσωμάτωση των πρακτικών ESG στις επιχειρηματικές στρατηγικές, θεωρείται ολοένα και περισσότερο ως ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και την ελκυστικότητα των επενδυτών.

– Ο κεντρικός ρόλος της τεχνολογίας στο μετασχηματισμό των λειτουργιών του ξενοδοχείου και στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Οι καινοτομίες στα συστήματα διαχείρισης ακινήτων, οι ανέπαφες υπηρεσίες και η ανάλυση δεδομένων, επισημάνθηκαν ως βασικοί μοχλοί της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης πελατών.