Οι σημερινές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική οικονομία παραμένει σε σταθερή τροχιά υψηλής ανάπτυξης, η οποία με οδηγό τις επενδύσεις, συνεχίζει την τροχιά σύγκλισης τής ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχολιάζοντας τόσο τα προσωρινά στοιχεία για την εξέλιξη του ΑΕΠ το α’ τρίμηνο από την ΕΛΣΤΑΤ, όσο και την ανάλογη ανακοίνωση από τη Eurostat για την εξέλιξη του ΑΕΠ στις χώρες της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρουν οι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ σε όρους όγκου, κατά το πρώτο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 0,7% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο 2023, ενώ σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 2,1%.

Ειδικότερα, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,1%, με την κατανάλωση των νοικοκυριών να αυξάνεται κατά 2,2% και την δημόσια κατανάλωση να υποχωρεί κατά 4%. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2,9%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 5,7%, με τις εξαγωγές αγαθών να μειώνονται κατά 8,8%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,5%. Τέλος, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 3,1%, με τις εισαγωγές αγαθών αυξημένες κατά 2,5% και τις εισαγωγές υπηρεσιών αυξημένες κατά 4,8%.

Σε ό,τι αφορά στη σύνθεση της ανάπτυξης σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2023, το πρώτο τρίμηνο του 2024:

-Η κατανάλωση των νοικοκυριών στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,2%, ποσοστό ίσο με την επίδοση της ευρωζώνης και της ΕΕ.

-Η δημόσια κατανάλωση υποχώρησε στην Ελλάδα κατά 2,7%, έναντι μηδενικής μεταβολής στην ευρωζώνη και οριακής αύξησης (0,1%) στην ΕΕ.

-Οι επενδύσεις αυξήθηκαν στην Ελλάδα κατά 7,1%, έναντι μείωσης 1,5% στην ευρωζώνη και την ΕΕ.

-Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν στην Ελλάδα κατά 2,4%, έναντι αύξησης 1,4% στην ευρωζώνη και 1% στην ΕΕ.

-Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν στην Ελλάδα κατά 0,6%, έναντι μείωσης 0,3% στην ευρωζώνη και 0,2% στην ΕΕ.

Από τα παραπάνω, αναφέρουν οι παράγοντες του ΥΠΕΘΟ, προκύπτει ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να είναι πολύ ισχυρότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο το 2023, το πρώτο τρίμηνο του 2024 το ΑΕΠ στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 0,4% και 0,5% αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2024 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν πενταπλάσιος και τετραπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης και της ΕΕ αντίστοιχα.

Ενώ, σε ό,τι αφορά στη σύνθεση της ανάπτυξης στην Ελλάδα, προσθέτουν οι ίδιοι, το βασικότερο χαρακτηριστικό της είναι η πολύ ισχυρή αύξηση των επενδύσεων, των οποίων ο ρυθμός μεταβολής σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (7,1%) ήταν πολύ υψηλότερος από την αύξηση της κατανάλωσης (0,2%). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό αν λάβει κανείς υπόψη ότι την ίδια περίοδο οι επενδύσεις παρουσίασαν αρνητικό ρυθμό μεταβολής τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ. Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, υποδηλώνουν ότι συνεχίζεται και η αλλαγή του υποδείγματος ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, και η σταδιακή κάλυψη του επενδυτικού κενού σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συνηγορούν, επίσης, στην αυξανόμενη ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικός προορισμός για εγχώριους και ξένους επενδυτές. Πράγματι, με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο το 2023, το πρώτο τρίμηνο του 2024 οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι αυξημένες κατά περίπου 10%.

Συνεχίζεται, επίσης, η αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών, με ρυθμούς σημαντικά υψηλότερους της συνολικής κατανάλωσης. Σε ό,τι αφορά στις εξαγωγές αγαθών, σε ετήσια βάση αυτές καταγράφουν μείωση της τάξης του 5,7%. Αυτή σε κάποιο βαθμό οφείλεται σε ένα υψηλό αποτέλεσμα βάσης, δηλαδή την πολύ μεγάλη τιμή των εξαγωγών στο πρώτο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, σε ονομαστικούς όρους το πρώτο τρίμηνο του 2024 το ύψος των ελληνικών εξαγωγών αγαθών ήταν 39,5% μεγαλύτερο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021, κατά 5,3% μεγαλύτερο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, και 10,7% χαμηλότερες από το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι προβλέψεις τόσο του υπουργείου, τονίζουν οι παράγοντες, όσο και όλων των διεθνών οργανισμών είναι ότι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών το 2024 θα παρουσιάσουν θετική μεταβολή σε σχέση με το 2023. Τα τελευταία δε στοιχεία για τις εμπορευματικές συναλλαγές, που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ σήμερα για τον Απρίλιο, δείχνουν αύξηση των εξαγωγών κατά 11,1%, ενώ μεγαλύτερη ενίσχυση κατά 17% δείχνουν τα στοιχεία για τις εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή.