Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα η συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των σημαντικών ιδρυμάτων ανέρχεται κατά μέσο όρο σε ποσοστό 29%, και αυτό συνάδει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (στοιχεία 2023). Το αντίστοιχο ποσοστό στα μη σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα είναι χαμηλότερο, στο 14,3% (με εύρος από 0% έως 38%) και υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου (22%) – σε έναν βαθμό αυτό αντανακλά τις ιδιαιτερότητες των συνεταιριστικών τραπεζών, ανέφερε μεταξύ άλλων η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, μιλώντας σήμερα στην εκδήλωση «CNN Insights: Γυναικεία ενδυνάμωση και ηγεσία»,

Το ζητούμενο όπως είπε της διαφοροποίησης ως προς το φύλο στα όργανα λήψης αποφάσεων δεν προκύπτει μόνο από την ανάγκη να διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες. «Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η συμμετοχή των γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων οδηγεί σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα – αυτό ισχύει και για ανδροκρατούμενους κλάδους, όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε δε ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην διαφορετικότητα και την συμπεριληπτικότητα στα ανώτερα όργανα λήψης αποφάσεων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ωστόσο όπως επεσήμανε στην Ελλάδα βέβαια και παρά την πρόοδο η ισότητα των φύλων υστερεί σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο σχετικός δείκτης για το 2023, ανήλθε σε 58 μονάδες για την Ελλάδα (από 100) έναντι 70,2 μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 79,3 μέσο όρο στις τρεις χώρες με την καλύτερη επίδοση στον δείκτη (Σουηδία, Δανία και Ολλανδία) , γεγονός με σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις καθότι παραμένει αναξιοποίητο σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Παρά το γεγονός ότι οι θέσεις των επικεφαλής τόσο στην ΕΚΤ όσο και στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό έχουν ανατεθεί σε γυναίκες, η συμμετοχή των γυναικών στα ανώτερα όργανα λήψης αποφάσεων στο Ευρωσύστημα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ υπάρχουν μόλις δύο γυναίκες στο σύνολο των 26 μελών του, ενώ κάπως καλύτερη είναι η εικόνα στο Supervisory Board του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, που είμαστε 11 γυναίκες σε σύνολο 33 μελών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος από την πλευρά της αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης και προάγει την εκπροσώπηση των γυναικών στο δυναμικό της, ιδίως σε θέσεις ευθύνης. Το 2023 το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στο σύνολο του προσωπικού ανήλθε σε 45% του συνόλου, ενώ στις θέσεις ευθύνης, το ποσοστό αυξήθηκε από 37% σε 53% σε σχέση με το 2022. Δίνει λοιπόν το «καλό παράδειγμα» στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.