Γρεβενά [dimosgrevenon.gr]
Γρεβενά [dimosgrevenon.gr]

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 10.156.200€, το οποίο υλοποιεί ο Δήμος Γρεβενών μέσα από το Νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στο οποίο εγκαίρως και τεκμηριωμένα η Δημοτική Αρχή είχε καταθέσει εμπεριστατωμένη μελέτη, παίρνοντας το «πράσινο φως» από το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, η αναβάθμιση αφορά την περιοχή Βαρόσι της πόλης των Γρεβενών καθώς και τους οικισμούς Αγάπης, Αγίων Θεοδώρων, Αιμιλιανού, Ανθρακιάς, Ασπροκάμπου, Βατολάκκου, Δεσπότη, Δοξαρά, Ελάτου, Ελευθέρου Α΄, Ελευθέρου Β΄, Ελευθεροχωρίου, Κυρακαλής, Μεγάλου Σειρηνίου, Μικρού Σειρηνίου, Μυρσίνης, Ροδιάς, Συδένδρου και Φελλίου. 

Οι παρεμβάσεις – μεταξύ άλλων – περιλαμβάνουν εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, χάραξη και κατασκευή νέων πεζοδρομίων, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, εμπλουτισμό του πρασίνου και εγκατάσταση νέου ηλεκτροφωτισμού. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

«Με μοναδικό γνώμονα το καλό του τόπου μας, συνεχίζουμε την υλοποίηση έργων και δράσεων υπέρ των δημοτών, με πρόγραμμα και συνέπεια, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις μας, όπως είχαμε υποσχεθεί στον λαό των Γρεβενών», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης.

Ανάπλαση της κεντρικής οδού 13ης Οκτωβρίου 

Στο μεταξύ, εντατικά προχωρούν οι εργασίες του μεγάλου έργου του Δήμου Γρεβενών για τη ριζική της ανάπλασης της κεντρικής οδού 13ης Οκτωβρίου, συνολικού προϋπολογισμού 3.640.800€. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι στοχευμένες παρεμβάσεις αφορούν ένα πλέγμα βελτιωτικών δράσεων όπως είναι, μεταξύ άλλων, η υπογειοποίηση του δικτύου ρεύματος, ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτροφωτισμού, η τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού, η δημιουργία κυκλικών κόμβων, η ανακατασκευή των πεζοδρομίων, η εγκατάσταση οδεύσεων ΑΜΕΑ και υπερυψωμένων διαβάσεων, η δημιουργία οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης καθώς και η καθαίρεση των φθαρμένων τοιχίων του Δημοτικού Σταδίου Γρεβενών «Μίλτος Τεντόγλου». 

Με την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η 13ης Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει πιο λειτουργική και ασφαλής για κατοίκους και επισκέπτες, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  

Στην εγκατάσταση Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων προχωράει ο δήμος Ανωγείων, μετά και τη σύμβαση που υπέγραψε με τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΙΣΜΟΥ ΑΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ για την παραχώρηση της χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

Ο δήμος Ανωγείων όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης είχε προβεί στις σχετικές διαδικασίες για πλειοδοτική δημοπρασία εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του ώστε τα Ανώγεια να αποκτήσουν σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο πλαίσιο της προσπάθειας της δημοτικής αρχής για μείωση του κόστους που αφορά στην ενέργεια.

Σχετικό ενδιαφέρον και η προσφορά που προσφέρθηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ στη φανερή πλειοδοσία, είχαν ως αποτέλεσμα ο δήμος να παραχωρήσει τους χώρους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. Συγκεκριμένα 10 κοινόχρηστους χώρους για 19 συνολικά θέσεις φόρτισης δημοσίως προσβάσιμες θέσεις, ώστε να διαμορφωθούν, όπου απαιτείται, για να τοποθετηθούν σε αυτούς σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από τον Πάροχο Υπηρεσιών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) & Ηλεκτροκίνησης.

Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση, όπως παραχωρήσει τη χρήση αυτών των θέσεων στον Πάροχο Υπηρεσιών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και Ηλεκτροκίνησης, προκειμένου να εγκατασταθούν από αυτόν σταθμοί και σημεία φόρτισης Η/Ο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ιδίως τον ν. 4710/2020. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης χρήσης ορίζεται στα εννέα έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα να παραταθεί για έξι ακόμη έτη, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έγγραφη συμφωνία των δυο πλευρών (εκμισθωτή και μισθωτή).

Σχετικά με το αντάλλαγμα για την παραχώρηση χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, που θα αποδίδεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών Επαναφόρτισης Η/Ο και Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο μηνιαίως θα είναι: «ποσοστό 10% επί του κέρδους της ηλεκτροφόρτισης (ήτοι έσοδο ηλεκτροκίνησης μείον κόστος του ρεύματος) και επίσης, ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο αντάλλαγμα, το ποσό των χιλίων πεντακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (1.556,38 Euro) που κατοχυρώθηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία. Πέραν του μισθώματος, ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή τέλους χαρτοσήμου 3,6% και κάθε άλλου τέλους, δικαιώματος ή τυχόν μελλοντικώς επιβληθησομένου φόρου που μπορεί να προκύψει.

Μετά τη λήξη του πρώτου έτους της μίσθωσης, το ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και επιπλέον ο πάροχος Υπηρεσιών Επαναφόρτισης Η/Ο και Ηλεκτροκίνησης θα πρέπει να καταβάλει το ποσοστό 50% επί των ακαθάριστων εισπράξεων της ηλεκτροφόρτισης για τον επιπλέων χρόνο παραμονής του οχήματος εντός της θέσης φόρτισης.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, στους κάτοχους κάρτας Δημότη Ανωγείων, εφόσον τυγχάνουν ιδιοκτήτες Ηλεκτρικών Οχημάτων θα παρέχεται έκπτωση 10% επί του κόστους φόρτισης/ επαναφόρτισης του Η/Ο.

Η συγκεκριμένα συμφωνία με τη ΔΕΗ ΑΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες μας, είπε ο κ. Κεφαλογιάννης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για μείωση του κόστους του ενεργειακού σε συνάρτηση με την εγκατάσταση και λειτουργία και του δεύτερου Φωτοβολταϊκού Συστήματος, ισχύος 51,03 kWp,. «Στοχεύουμε στον ενεργειακό συμψηφισμό (VirtualNet – Metering) μεταξύ άλλων και των καταναλώσεων των αντλιοστασίων της γεώτρησης στη θέση Αγρίδια και της γεώτρησης στη θέση Κορίτσι καθώς και της μονάδας επεξεργασίας νερού (ταχυδιυλιστήριο) η οποία επεξεργάζεται το νερό της λιμνοδεξαμενής Γονομιού του Δήμου Ανωγείων.