Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα 93 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου Πλαστικά Θράκης το πρώτο τρίμηνο του 2023: μειωμένος κατά 12,5% ενώ αύξηση 4% σημειώθηκε στα συγκρίσιμα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) συνεχίζοντας τις επιδόσεις της προηγούμενης χρονιάς.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα κέρδη EBITDA από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, για το πρώτο τρίμηνο του 2023, ανέρχονται σε 11,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 11,2 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022.
Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2022 περιελάβανε επιπλέον και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, που σχετίζονταν με προϊόντα COVID-19 (συνολικό EBITDA πρώτου τριμήνου 2022: 15,5 εκατ. ευρώ).
Οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 12,5% από 106,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε 93 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας, όπως ήταν αναμενόμενο, τη σχεδόν μηδενική ζήτηση των προϊόντων προστασίας από τον COVID-19, την επίδραση από τη σημαντική μείωση στις τιμές πώλησης το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και παρά το ότι οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν μόνο οριακά κατά 4% λόγω της συγκρατημένης ζήτησης στην αγορά.
Υπενθυμίζεται πως τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών εκτινάχθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα και οι τιμές πώλησης να κινηθούν ανοδικά, ενώ επήλθε σχετική διόρθωση στη συνέχεια.
Ισχυρή μείωση παρουσίασε ο όμιλος στον καθαρό δανεισμό ύψους 31,2% ο οποίος διαμορφώθηκε στα 14,8 εκατ. ευρώ από 21,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος Πλαστικά Θράκης συνεχίζει, παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον και τις δυσμενείς συνθήκες στην παγκόσμια αγορά, να σημειώνει με συνέπεια σταθερή, βιώσιμη ανάπτυξη και αύξηση κερδοφορίας στη βάση ενός ισχυρού επενδυτικού πλάνου για το 2023 ύψους ~30 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Ο όμιλος συνεχώς εξελίσσεται με όχημα την καινοτομία και με βασικό άξονα την ολιστική βιώσιμη ανάπτυξή του μακροπρόθεσμα όπως αποδεικνύεται μεταξύ άλλων από την πρόσφατη διάκρισή του στο Forbes ESG Tranparency Index, ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα.