Εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το χρηματοδοτικό έργο Ενίσχυσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Κλάδου, ύψους €11,5 εκατομμυρίων, ενημερώνει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το έργο αφορά τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στον πολιτισμό, την έκδοση βιβλίων και τη χειροτεχνία για τη στήριξη του ψηφιακού τους μετασχηματισμού, την ενθάρρυνση εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων πολιτιστικής, εκδοτικής και χειροτεχνικής παραγωγής, διανομής και προβολής και την επένδυση σε υποδομές και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και διάχυση ψηφιακού, ξενόγλωσσου και εξαγώγιμου περιεχομένου. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ανέρχεται σε τουλάχιστον 50%.

Το Έργο θα υλοποιηθεί μέσω των ακόλουθων κύριων Δράσεων:

Δράση 1: Χρηματοδότηση για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων πολιτιστικού και δημιουργικού κλάδου, η οποία αφορά (ενδεικτικά):

 • Υπηρεσίες live streaming
 • Ψηφιοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων
 • Ψηφιακές δράσεις προβολής και προώθησης πολιτιστικών προϊόντων
 • Ενίσχυση ψηφιακών τομέων όπως το video gaming και το ψηφιακό design
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εξαγωγών, αλλά και υπηρεσιών που διευρύνουν το δυνητικό πολιτιστικό κοινό, όπως π.χ. ο υποτιτλισμός θεατρικών παραστάσεων και όπερας
 • Ψηφιακές ξεναγήσεις με τη χρήση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας
 • Ψηφιακές μουσειοσκευές, ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λπ.

Δράση 2: Χρηματοδότηση για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων έκδοσης βιβλίων, η οποία αφορά (ενδεικτικά):

 • Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς
 • Προμήθεια εξοπλισμού για τη παραγωγή e-books και audio books
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού, εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών ηλεκτρονικών πληρωμών κ.λπ.
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, e-marketplaces κ.λπ.

Δράση 3: Χρηματοδότηση για την ενίσχυση του παραγωγικού εξοπλισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού χειροτεχνικών επιχειρήσεων, η οποία αφορά (ενδεικτικά):

 • Προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού εξοπλισμού, εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών ηλεκτρονικών πληρωμών κ.λπ.
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών καταστημάτων, e-marketplaces κ.λπ.
 • Διαδικτυακές υπηρεσίες όπως π.χ. ψηφιακού marketing
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας.