Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την εξαγορά του 80% της εταιρείας Ορόσημο Πληροφορική ΑΕ, ανακοίνωσε ο όμιλος Epsilon Net.

Η εξαγορασθείσα εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 στην Θεσσαλονίκη και εξειδικεύεται στην υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και εγκατάστασης ERP, CRM, Supply Chain Management σε μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις με έμφαση σε δραστηριότητες στον τομέα της βιομηχανίας, των logistics, των μεταφορών στην Ελλάδα & στο εξωτερικό και στην ανάπτυξη ειδικών λύσεων λογισμικού & συστημάτων που καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Epsilon Net αποκτά το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Ορόσημο Πληροφορική από τους ιδρυτές της εταιρείας κ.κ. Αργυριάδη Θεόδωρο και Αργυριάδη Δημήτριο, οι οποίοι θα διατηρήσουν το υπόλοιπο 20% του μετοχικού κεφαλαίου και θα συνεχίσουν να ασκούν με τον ίδιο μέχρι σήμερα τρόπο, τα διοικητικά τους καθήκοντα, συμβάλλοντας με την πολύχρονη εμπειρία τους στον νέο κύκλο ανάπτυξης της εταιρείας.

Το συνολικό τίμημα της επένδυσης, ανέρχεται στο ποσό των 1.360.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται earn out bonus ύψους 240.000 ευρώ που θα καταβληθεί στους παλαιούς μετόχους ανάλογα με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας το 2024 και το 2025.

Την οικονομική χρήση που έληξε τον Δεκέμβριο του 2022, ο κύκλος εργασιών της Ορόσημο Πληροφορική ανήλθε στα 1,40 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 216.000 ευρώ. Η εταιρεία στις 31/12/2022, είχε τραπεζικό δανεισμό 110.000 ευρώ, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα σήμερα ανέρχονται σε περίπου 93.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Ορόσημο Πληροφορική, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου Epsilon Net, για αύξηση του πελατολογίου του και την παροχή εξειδικευμένων λύσεων 360ο σε ειδικές κατηγορίες δραστηριότητας στην Ελλάδα & στο εξωτερικό. Η διοίκηση του ομίλου, ακολουθώντας το επιτυχημένο μοντέλο μεγέθυνσης της περιόδου 2020-2022, μέσω του συνδυασμού υψηλών ρυθμών οργανικής ανάπτυξης & στοχευμένων εξαγορών, συνεχίζει με συνέπεια την εκτέλεση του επιχειρηματικού της σχεδίου και το 2023. Κεντρικός στόχος του μεγαλύτερου ομίλου επιχειρησιακού λογισμικού στην Ελλάδα παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους μετόχους του.